Waddengastronomie versterkt werelderfgoedbeleving

Wij participeren in het deelprogramma Waddengastronomie met als doel de vestiging van een culinaire traditie van hoogwaardige waddengastronomie te vergroten. Door middel van drie werkpakketten worden de identiteit en beleving van het Werelderfgoed Waddenzee alsook het duurzaam toerisme verder versterkt. Het grootschalige project is een samenwerking tussen NHL Stenden, Visit Wadden, Stichting Waddengroep en De Waddenvereniging samen met circa 300 ondernemers. Wij gaan de komende jaren onderzoek uitvoeren voor het verder ontwikkelen en delen van deze kennis. Binnen ons werkpakket (werkpakket 2) gaan wij aan de slag met:

 • Een nulmeting als basis voor een verder te ontwikkelen kwalitatief en kwantitatief monitoringssysteem om de bedrijfsactiviteiten en (inter)regionale bedrijfsactiviteiten inzichtelijk te maken;
 • Organiseren van een viertal netwerkbijeenkomsten;
 • Ontwikkelen van een scholingsmodule voor chefs;
 • Kennisuitwisseling met de regio Zeeland;
 • Organiseren van ten minste twee summer/winterschools waarin kennis wordt gedeeld;
 • Inzetten van chefkoks om hun expertise voor bereidingen en Waddenrecepturen te delen ten behoeve van een online database;
 • Ophalen en delen van internationale kennis en de voortgang toetsen door middel van het opgezette monitoringssysteem.  

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen

 • Kennisontwikkeling en kennisdeling met en tussen een grote groep groene ondernemers in het totale Waddengebied
 • Goed functionerend systeem voor monitoring voor toetsen voortgang en effectiviteit programmadoelen
 • Community building (inter)regionaal door middel van netwerkbijeenkomsten (fysiek) en online binnen een te bouwen webportal
 • Bevordering mulitidisciplinair samenwerken, zowel binnen het werkveld als binnen het onderwijs
 • Versterken triple helix (ondernemers, overheid, onderwijs) binnen en tussen de regio’s

Stel uw vraag aan Anke

Anke is expert in het bepalen van nieuwe visies en strategieën voor bestemmingen.