Waddengastronomie nulmeting bezoekers en bewoners

ETFI voerde onderzoek uit onder bezoekers en bewoners van het Waddengebied. Dit is gedaan voor het Waddengastronomie project, waarin diverse partijen streven naar het vestigen van een culinaire traditie in het Nederlandse Waddengebied. Het doel was om hun interesse in streekproducten te ontrafelen, evenals hun associaties, bekendheid en ervaring met Waddenstreekproducten. Deze inzichten dragen bij aan de verdere ontwikkeling van een bloeiende culinaire traditie in het Waddengebied.

Aanleiding

De aanleiding voor dit project was het opzetten van een culinaire traditie in het Waddengebied.

Probleemoplossing

Dit project draagt bij aan het onthullen van de interesse van zowel bezoekers als bewoners van het Waddengebied in streekproducten en hun ervaringen hiermee. De verkregen informatie en inzichten dienen als waardevolle bouwstenen die het grotere Waddengastronomie project verrijken.

Dit projectteam bestond uit:
  • Ben Wielenga: opzet onderzoek en uitvoering analyse;
  • Anke Arts: algeheel projectleider Waddengastronomie project NHL Stenden. Ben stemt het onderzoek af met Anke en overlegt op regelmatige basis met haar over voortgang en resultaten.
  • Jan van den Einde: verzorgt het veldwerk vanuit Veldwerk Optimaal.

Dit onderzoeksproject heeft gelopen van mei 2022 tot december 2022

Stel uw vraag aan Ben

Ben vertelt u graag meer over natuurtoerisme en vogelspottoerisme.