Wat zijn de kansen op de Europese markt voor zon- en strandtoerisme?

Zon- en strandvakanties zijn al decennia lang één van de grootste toeristische segmenten. De laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar duurzaam zon- en strandtoerisme. Dit houdt in dat toeristen locaties bezoeken ver weg van drukke toeristische bestemmingen en met een focus op verbindingen met nevenactiviteiten. Naarmate de trend naar unieke, meeslepende ervaringen groeit en meer consumentengroepen bereikt, van de millennials tot de babyboomers, zullen de kansen voor lokale operators in ontwikkelingslanden blijven groeien.

Mogelijkheden om toeristen uit Europa aan te trekken

Wij bieden een uitgebreide portfolio voor het aantrekken van Europese toeristen om midden-en-klein-bedrijven uit ontwikkelingslanden te ondersteunen die de Europese markt willen betreden. We ondersteunen het CBI door marktinformatie (market intelligence, trends en statistieken) over inkomend toerisme vanuit Europa beschikbaar te stellen en deze te vertalen naar concrete ideeën voor toeristische producten. Samen met Marktonderzoekbureau Molgo hebben we marktinformatie beschikbaar gesteld over zon- en strandtoerisme.

Lees ons onderzoek over zon- en strandtoerisme op de website van CBI.

1 å

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.