Lambert Rozema

Governance
Kleur en placemaking

Lambert is onderzoeker en is gespecialiseerd in plaatselijke kleur en placemaking. Deze specialisatie heeft geleid tot een PhD-traject via de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Functie

Momenteel onderzoekt Lambert de ervaring van bezoekers en de lokale bevolking ten opzichte van veranderende architecturale kleuren in een gebied in Lissabon die momenteel te maken heeft met toerismegentrificatie. Het onderzoek heet tot doel om het debat met betrekking tot hoe buurten die onder druk van het toerisme staan meer duurzaam gemaakt kunnen worden door participatief plannen te beschrijven en kritisch te bediscussiëren en door kleuren als kern van deze processen te zien. Hierdoor wil Lambrrt bijdragen aan het huidige debat over een beheersbaardere met elkaar verbonden relatie tussen bewoners, beleidsmakers en toeristen in gebieden die onder druk staan van toerismegentrificatie.

Ervaring

Nadat Lambert zijn bachelor en master heeft behaald aan de Rietveld Academie in Amsterdam en de Universiteit van Brighton, specialiseerde hij zich, in samenwerking met Experimental Psychology van de Rijksuniversiteit Groningen en Tu/Eindhoven, in kleur en het effect hiervan op ontspanning. Bovendien heeft hij zich gespecialiseerd in plaatselijke kleur en placemaking, welke heeft geleid tot presentaties op Geografie, Toerisme en Kleur conferenties. Deze specialisatie heeft nu geresulteerd in een PhD-traject via de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Stel uw vraag aan Lambert

Lambert kan u meer vertellen over zijn specialisatie in kleur en het effect hiervan op beleving.