Hoe belangrijk is ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid in tijden van economische recessie?

Tijdens COVID-19 kwam de reis- en toerismesector tot stilstand. We staan ​​voor ongekende uitdagingen. Hoewel velen de toekomst van de branche in twijfel trekken, zien anderen een kans om op een betere manier te herstellen. Maar hoe kunnen we bouwen aan een duurzamere en veerkrachtigere industrie?

Een wereld met beperkte beweging

De pandemie heeft ons ongetwijfeld de tijd en ruimte gegeven om de manier waarop onze industrie werkt te vernieuwen. Inwoners hebben hun wijk teruggekregen, de luchtkwaliteit is verbeterd en de natuur kan verjongen. We ervaren een wereld met beperkte beweging. Een scenario dat nauwelijks voorstelbaar was voor COVID-19. Hoewel de natuurlijke omgeving in bepaalde opzichten heeft geprofiteerd van de crisis en bestemmingen die onder zware druk stonden ​​weer kunnen ademen, zijn de economische en sociale gevolgen ernstig en verreikend.

Gevolgen voor toerisme

De pandemie heeft de verwevenheid van de verschillende segmenten binnen de sector en de overloopeffecten naar andere economische sectoren bewezen. Een paar van de gevolgen van de huidige situatie zijn:

 • Bedrijven die faillissement aanvragen of die moeite hebben om te blijven bestaan
 • Stijgende werkloosheidscijfers die direct of indirect verband houden met toerisme
 • Lagere inkomsten uit toerismegerelateerde diensten (bijvoorbeeld onderhoud van infrastructuur)
 • Bezuinigingen op de financiering voor de meest kwetsbare ecosystemen (toerisme is vaak een belangrijke bron van inkomsten voor natuurbehoud en erfgoed)

Toerisme is een bedrijfstak die werkgelegenheid biedt aan de meest kwetsbare groepen zoals jongeren, vrouwen of ongeschoolde arbeiders. Omdat reizen extreem beperkt is, is het levensonderhoud van deze groepen in gevaar.

Mogelijke mogelijkheden voor toeristisch onderzoek

Daarom doen zich vragen voor die om verder onderzoek vragen:

 1. Hoe kunnen we ons concentreren op de anders zo belangrijke aspecten van duurzaamheid terwijl onze industrie probeert te overleven?
 2. Zullen stakeholders hun inspanningen met alle mogelijke middelen verhogen, nadat de reisbeperkingen zijn opgeheven en zelfs eerdere inspanningen om de ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid te vergroten opzij zetten?
 3. Gaan we koste wat het kost proberen de economie nieuw leven in te blazen?
 4. Of kan een ‘boosterism’ beleid hand in hand gaan met duurzaamheidsinspanningen?
 5. Zullen reizigers die nu een jaar opgesloten zitten meer bewust zijn van hun ecologische voetafdruk of nemen ze indien mogelijk het eerste vliegtuig?
 6. Hoe kunnen overheidsinstanties helpen bij het snelle herstel van de economie en tegelijkertijd de duurzaamheid op lange termijn waarborgen?
 7. Kunnen we verwachten dat de private sector sociaal en ecologisch verantwoord is in tijden dat ze nauwelijks de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het levensonderhoud van hun eigen werknemers?

Samenwerking staat centraal

De uitdaging is ongetwijfeld groot en kan niet door stakeholders alleen worden aangegaan. Onze industrie probeert te overleven in het hier en nu terwijl we nadenken over toekomstige generaties. Samenwerking en vertrouwen tussen degenen die betrokken zijn bij de reis- en toerismebranche is nu belangrijker dan ooit.

Wilt u met ons samenwerken aan een onderzoeksinitiatief om de toerisme-industrie toekomstbestendig te maken? Neem contact op met Bernadett Papp om uw ideeën te delen.

1 å

Stel uw vraag aan Bernadett

Bernadett kan u helpen met strategische bestemmingsontwikkeling.