Onderzoek op maat

Verwacht u in de toekomst tegen een probleem aan te lopen? Wij komen graag langs met onze ‘gereedschapskist’ die gevuld is met verschillende onderzoeksmethoden en technieken. Denk aan zaken als deskresearch, expertinterviews, groepsdiscussies, masterclasses, grootschalige kwantitatieve enquêtes en big data analyse.

Vergroot de veerkracht van uw organisatie

Onze experts weten precies welke trends er binnen en buiten de sector spelen. Met deze kennis kunnen zij u voorbereiden op onverwachte gebeurtenissen. Deze kennis zetten zij graag in om ervoor te zorgen dat uw organisatie veerkrachtiger wordt.

Hoe werkt onderzoek op maat van ETFI?

Stap 1: In een intakegesprek bespreken we uw uitdagingen
Stap 2: Wij komen met een voorstel
Stap 3: Wij bespreken dit voorstel met u
Stap 4: Wij komen tot een gezamenlijke projectbeschrijving waarin de verwachtingen over en weer duidelijk zijn beschreven
Stap 5: Wij voeren de gemaakte afspraken uit en leveren een onderbouwde oplossing op maat
Stap 6: Wij monitoren de behaalde resultaten (indien gewenst)