Albert Postma

Overtoerisme
Scenarioplanning
Strategic foresight

Albert Postma heeft een achtergrond in Sociale Geografie en Ruimtelijke Planning (BSc, MSc en doctoraat) en is sinds het begin van zijn carrière actief in onderwijs en projecten op het gebied van leisure en toerisme. Zijn groeiende interesse in duurzaamheid van toerisme resulteerde in een promotieonderzoek waarin hij de houding van bewoners ten opzichte van toerisme in hun gemeenschappen onderzocht. De resultaten van dit onderzoek openden de weg naar het bestuderen van bezoekersdruk en overtoerisme in verschillende Europese steden. Na tien jaar leiding te hebben gegeven aan het masterprogramma International Leisure and Tourism Studies, werd hij in 2010 benoemd tot lector Scenario Planning & Strategic Foresight aan het European Tourism Futures Institute (ETFI), een expertisecentrum aan NHL Stenden Hogeschool. In deze functie slaat hij een brug tussen zijn expertise op het gebied van toerisme, sociale duurzaamheid en toeristische toekomstbeelden. Postma past zijn expertise toe in tal van projecten voor nationale en internationale opdrachtgevers. Ook geeft hij cursussen in strategische vooruitblik en scenario planning aan bachelor- en masterstudenten Leisure en Toerisme aan NHL Stenden University in Nederland en aan masterstudenten aan FHGR Graubünden in Zwitserland. Daarnaast is hij een bekwame moderator van creatieve sessies met vertegenwoordigers uit de vrijetijds- en toerisme-industrie.

Albert Postma werkte mee aan deze projecten

Futures Lab Fryslân

IJsselmeergebied 2050

Notting Hill Carnival Futures

Bezoekersdruk

Fryslân 2030: Fryslân Futures Lab

Ontdek alle projecten

Albert Postma schreef deze blogs

Hoe ziet over 30 jaar recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied eruit?

23 april

Om 30 jaar vooruit te kunnen denken, vormen scenario’s een bruikbaar hulpmiddel. Met behulp van scenario’s wordt geëxploreerd hoe recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied er in een extreme maar plausibele situatie in 2050 uit zouden kunnen zien. Vervolgens dienen de scenario’s als inspiratie voor het ontwerpen van een visie die de basis gaat vormen voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme in het gebied. Wij zijn betrokken om het scenarioplanningstraject te ontwerpen en te begeleiden.

Transitie van scenario workshops naar digitale leeromgeving

04 februari

In tijden van corona heeft onze toerisme expert Albert Postma aan het begin van het academisch jaar 2020-2021 een creatieve en succesvolle manier ontwikkeld om te innoveren in de digitale leeromgeving. Na het grondig bekijken en lezen van diverse reviews van professionals is de keuze gevallen op MURAL. De ervaringen van de betrokken docenten en studenten zijn uitermate positief.

Wat zijn de kansen op de Europese markt voor zon- en strandtoerisme?

26 januari

Wij bieden een uitgebreide portfolio voor het aantrekken van Europese toeristen om midden-en-klein-bedrijven uit ontwikkelingslanden te ondersteunen die de Europese markt willen betreden. We ondersteunen het CBI door marktinformatie (market intelligence, trends en statistieken) over inkomend toerisme vanuit Europa beschikbaar te stellen en deze te vertalen naar concrete ideeën voor toeristische producten. Samen met Marktonderzoekbureau Molgo hebben we marktinformatie beschikbaar gesteld over zon- en strandtoerisme.

Ontdek alle blogs

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.