8 beleidsaanbevelingen voor synergie tussen toerisme en landschap

Onze toerisme expert Jasper Heslinga heeft zijn proefschrift over “synergetic tourism-landscape interactions” geschreven. Vaak ligt de nadruk van interacties op natuurbescherming óf sociaaleconomische ontwikkeling. Dit proefschrift richt zich echter op de mogelijkheden voor synergie tussen beide.

Wat belemmert en wat bevordert synergie?

Synergie gaat over het streven naar win-win situaties waarbij het draait om balans. Het kan regio’s helpen om veerkrachtiger te worden in het omgaan met sociale- en ecologische veranderingen in de toekomst. Dit onderzoek richt zich op de vraag welke factoren synergetische interacties tussen toerisme en landschap belemmeren en welke factoren dit juist bevorderen. Het onderzoek laat zien:

 • Hoe beleid zich over de jaren heeft ontwikkeld
 • Hoe de publieke opinie is veranderd
 • Hoe “governance“ is ingericht

Interacties tussen toerisme en landschap: Terschelling als casus

De analyses in dit proefschrift hebben betrekking op Terschelling, een eiland dat onderdeel is van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Het eiland staat bekend om de natuurschoon, maar mede daardoor is het een populaire toeristische bestemming. Kortom, op dit eiland komen de belangen van sociaaleconomische ontwikkeling (middels toerisme) en natuurbescherming nadrukkelijk bijeen.

Aanbevelingen voor beleidsmakers voor een effectiever landschapsbeheer

Gebaseerd op de resultaten en conclusies die in het proefschrift getrokken zijn, kan er een reeks aan aanbevelingen gedaan worden. Beleidsmakers en planologen die werkzaam zijn op het raakvlak van toerisme en landschap kunnen hiervan profiteren:

 1. Gebruik content analysis als hulpmiddel om een historisch institutionele context beter te begrijpen
 2. Probeer te streven naar integraal beleid dat gericht is op synergetische interacties tussen toerisme en landschap
 3. Betrek een breed scala aan belanghebbenden voor het vinden van draagvlak en nieuwe ideeën
 4. Gebruik de influence-interest matrix als een instrument om stakeholders te analyseren en als hulpmiddel bij het maken van strategische keuzes voor het omgaan met verschillende typen stakeholders
 5. Streef naar open besluitvormingsprocessen en ontwikkel gezamenlijk een ‘verhaal’ waar veel belanghebbenden zich verbonden mee voelen
 6. Maak een duidelijke visie om belanghebbenden meer zekerheden te bieden over toekomstige beleidsrichtingen…
 7. …maar laat ook flexibiliteit toe bij de lokale implementatie voor de ontwikkeling van initiatieven van burgers en ondernemers die bijdragen aan innovatie van een toeristische bestemming in de omgang met deze veranderende omstandigheden
 8. Durf te experimenteren om een patstelling in besluitvorming te voorkomen (of zelfs te doorbreken), steun te vinden door ‘te doen’ en te leren van fouten.

Mocht u geïnteresseerd zijn in aanvullende inzichten over welke factoren synergie tussen toerisme en landschap beperken en bevorderen, neem dan contact op met onze expert op het gebied van duurzaam toerisme en planologie & bestuur, Jasper Heslinga.

1 å

Stel uw vraag aan Jasper

Jasper is expert op het gebied van datawetenschap in toerisme.