De toerisme professional van de toekomst

Wij zijn actief betrokken bij toeristisch onderwijs aan de NHL Stenden Hogeschool en andere universiteiten in Europa. Daarom horen we vaak de bezorgdheid over een afname van de populariteit van toeristisch onderwijs als gevolg van de corona-uitbraak en de impact hiervan op de toeristische sector.

Impact van wereldwijde bedreigingen op de toekomst van toerisme

Toerisme is inderdaad één van de zwaarst getroffen industrieën. De gevolgen van de pandemie voor de reis- en toerismebranche zijn algemeen bekend. Miljoenen banen en levensonderhoud van mensen lopen nu gevaar. Reisbeperkingen hebben een grote impact op transportbedrijven, reisdienstverleners, ticketagenten, accommodaties, attracties en andere aanbieders van toeristische activiteiten, restaurants en cateraars enzovoort. Vanwege het multiplicatoreffect van toerisme zijn de effecten nog groter. Om deze reden nodigen wij toerisme professionals uit om de impact van wereldwijde bedreigingen op de toeristische sector en haar toekomst te onderzoeken.

Toerisme is één van de meest veerkrachtige industrieën

De geschiedenis heeft echter bewezen dat toerisme een veerkrachtige industrie is. Het is altijd hersteld van vorige crises. Toerisme is een robuuste industrie, want het:

  • Is één van de belangrijkste aanjagers van de sociaaleconomische ontwikkeling
  • levert een grote bijdrage aan de werkgelegenheid en is vooral belangrijk voor kwetsbare groepen zoals plattelandsgemeenschappen
  • verbindt mensen binnen en over grenzen heen
  • bevordert wederzijds begrip en solidariteit
  • speelt een sleutelrol bij ontwikkelingsinspanningen in derdewereldlanden
  • draagt ​​aanzienlijk bij tot het sociale en economische welzijn van velen in de ontwikkelde wereld.

Nieuwe perspectieven op de toekomst van toerisme

Toerisme heeft een unieke kracht om een ​​belangrijke rol te spelen bij de inspanningen om herstel te bereiken. Deze inspanningen moeten echter goed worden gemanaged. In de afgelopen weken konden we zien hoe bestemmingen die te lijden hadden van overtoerisme een opleving beleefden, hoe de luchtkwaliteit verbeterde door gebrek aan lucht en vervoer over land enzovoort. Dit is ook een tijd van reflectie en het moment om te beslissen hoe we onze industrie in de toekomst gaan ontwikkelen. Balans tussen People, Planet en Profit vraagt ​​om nieuwe benaderingen, herziene acties en plannen.

Waarom hebben we meer dan ooit toerisme professionals nodig?

Dit zijn uitdagende maar opwindende tijden voor ons allemaal, met veel nieuwe kansen voor de toekomst. Een toekomst, die vindingrijke professionals nodig heeft die de dynamiek van zo’n complexe industrie als toerisme begrijpen, en die out-of-the box durven te denken om innovatieve oplossingen te vinden. Kom en maak deel uit van deze reis! Je bent meer dan ooit nodig!

Ontdek de opleidingen Tourism Management en Leisure & Events Management aan de NHL Stenden Hogeschool:

1 å

Stel uw vraag aan Bernadett

Bernadett kan u helpen met strategische bestemmingsontwikkeling.