Ons Journal of Tourism Futures beoordeeld als toptijdschrift voor toerisme, gastvrijheid en vrije tijd

In 2015 zijn wij begonnen met een wetenschappelijk tijdschrift dat zich richt op de toekomst van toerisme: het Journal of Tourism Futures. Een fikse uitdaging om zoiets in de competitieve markt van meer dan 120 wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van toerisme van de grond te krijgen. Toch wisten we Emerald Publishing van het belang van het tijdschrift te overtuigen. Sindsdien heeft het tijdschrift een snelle ontwikkeling doorgemaakt en wordt nu zelfs beoordeeld als Q1-tijdschrift.

Verschenen edities Journal of Tourism Futures

Er verschijnen drie edities per jaar, waarvan één themanummer onder leiding van een gast-redactie. Tot nu toe zijn er 14 edities verschenen. Inmiddels is een themanummer in voorbereiding dat zich richt op de gevolgen van de coronacrisis en andere bedreigingen voor toerisme.

Academisch onderzoek in toerisme

De wetenschappelijke reputatie ontwikkelt zich snel. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van alle betrokkenen, maar zeker ook aan de brede toegankelijkheid. Het tijdschrift wordt namelijk uitgegeven als open access. Daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage aan toeristisch onderzoek. Dat betekent dat aan het lezen en downloaden geen kosten zijn verbonden.

Journal of Tourism Futures behoort tot de top

Eind 2016 werd er al een eerste mijlpaal bereikt toen de Australian Business School Deans Council ons tijdschrift na 2 jaar al met stip in de C-categorie plaatste. Volgens Scimagojr en Scopus Preview is de impactfactor inmiddels naar 3.5 is gestegen. Dat is een extreem goede score voor zo’n jong tijdschrift. We scoren daarmee hoger dan veel bekende tijdschriften in ons vakgebied. Op dit moment behoort het Journal of Tourism Futures tot de 25% beste tijdschriften in het domein van toerisme, gastvrijheid en vrije tijd. Van open access tijdschriften is het zelfs de beste. Onze ambities reiken verder. We zouden graag beoordeeld worden door the Association of Business Schools and Clarivate/Web of science. Dat vereist dat er 4 uitgaven per jaar worden gepubliceerd.

Heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren in de vorm van een research article, viewpoint paper, trend paper, book review of conference review, dan verwijzen we u graag door naar de toelichting op deze vormen van bijdrage.

1 å

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.