Bezoekersdruk in Europese toeristensteden

West-Europese steden worden vaker bezocht door toeristen. Uitgaven door toeristen leveren steden economische voordelen op. Toch werd duidelijk dat de inwoners van Europese steden vaker een negatieve houding creeëren ​​tegenover toeristen. Deze negatieve houding wordt veroorzaakt door drukke stadscentra vol toeristen, lawaai en andere irritaties die bewoners ervaren. Samen met CELTH hebben wij onderzoek gedaan naar de problemen die veroorzaakt worden door bezoekersdruk in steden. Het onderzoek richt zich op zes belangrijke steden in Europa: Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Kopenhagen, Lissabon en München.

Resultaten
  • Nieuwe inzichten en visies om bezoekersdruk in toeristische steden beter te reguleren
  • Inzicht in de bewonersopinies
  • Kennis van onderzoeksmethoden die gehanteerd kunnen worden om fysiek en mentale bezoekersdruk tegen te gaan
  • Indeling gericht op soorten steden en problemen
  • Tientallen strategieën voor het omgaan met bezoekersdruk

Voordelen

  • Steden gebruiken aanbevelingen voor managementstrategieën om met bezoekersdruk om te gaan
  • Vergroten van kennis omtrent duurzaam stedelijk toerisme
  • Inzicht in Europese stedelijke bezoekersstromen

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.