Vervolgonderzoek: management van bezoekersdruk in steden

Ons vervolgonderzoek met CELTH stelt de verschillende percepties van bezoekersdruk onder bewoners vast. Ook worden verschillende manieren in kaart gebracht om bezoekersdruk in kleinere steden te managen. Seizoensgebonden bezoekersdruk en de impact van evenementen staan hierbij centraal.  

Resultaten
  • Overzicht van de theoretische achtergrond van overtoerisme
  • Toekomstscenario’s die samen met partner DMO’s zijn ontwikkeld
  • 121 acties die zijn gegroepeerd in 17 overkoepelende strategieën om steden te helpen met het beheren van bezoekersstromen en om negatieve impacts van toerisme te verminderen
  • 17 overkoepelende strategieën die in matrixen zijn geplaatst om richting te geven aan de stappen die genomen moeten worden en op welke manier prestaties gemeten kunnen worden
  • Checklist die steden kunnen helpen bij het uitvoeren van een zelfevaluatie

Voordelen

  • Inzicht in de meningen van de lokale bevolking over bezoekersdruk
  • Passende strategieën om met bezoekersdruk om te gaan
  • Inzicht in waar de problemen zich voordoen: universeel en alledaags of op lokale schaal
  • Een reeks innovatieve oplossingen
  • Leerervaringen voor de deelnemende Europese steden

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.