Vervolgonderzoek: management van bezoekersdruk in steden

Ons vervolgonderzoek met CELTH stelt de verschillende percepties van bezoekersdruk onder bewoners vast. Ook worden verschillende manieren in kaart gebracht om bezoekersdruk in kleinere steden te managen. Seizoensgebonden bezoekersdruk en de impact van evenementen staan hierbij centraal.  

Onderzoeksmethode

Multi-method aanpak:

  • Uitgebreid literatuuronderzoek
  • Semi-gestructureerde diepte-interviews met belangrijke spelers uit de sector
  • Online bewonersonderzoeken
  • Ongestructureerde observaties in deelnemende steden
  • Critical incident techniek

Voordelen

  • Inzicht in de meningen van de lokale bevolking over bezoekersdruk
  • Passende strategieën om met bezoekersdruk om te gaan
  • Inzicht in waar de problemen zich voordoen: universeel en alledaags of op lokale schaal
  • Een reeks innovatieve oplossingen
  • Leerervaringen voor de deelnemende Europese steden

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.