Economische impact COVID-19 op toerisme in Fryslân

De maatregelen tegen het coronavirus raken het toerisme in Fryslân erg hard. Voor de Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) hebben wij in beeld gebracht welke economische gevolgen de coronacrisis heeft voor de toeristische ondernemers. In totaal hebben 389 ondernemers aan ons onderzoek meegewerkt waarbij een scheiding gemaakt is tussen logies, horeca en overige.

Resultaten
  • Direct omzetverlies in de toeristische sector van minimaal 35% uitgaande van de maatregelen en regelingen tot 11 mei 2020
  • Sterke oploop van schade indien de maatregelen verlengd worden
  • De maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft ter compensatie van economische schade door het coronavirus staat niet in verhouding tot deze cijfers
  • Naast de directe gevolgen voor de sector – toename problemen, faillissementen en dus ook ontslagen – is de impact ook groot op de overige Friese MKB’ers; leveranciers, onderhoud, bouw, zakelijke/financiële dienstverlening. En dus impact op indirecte werkgelegenheid zoals detailhandel, vervoerders en dienstensector
  • Veel ondernemers zijn nog niet voldoende op de hoogte van de huidige steunmaatregelen

Voordelen

  • Eerste inzicht in de economische gevolgen van het coronavirus en de maatregelen op toeristische ondernemers in de provincie Fryslân
  • Bruikbare uitkomsten voor de provincie Fryslân en ook direct voor de bracheorganisaties en -partijen in hun acties tot behoud en ontwikkeling van de sector toerisme en recreatie
  • Overzichtelijke infographic met de belangrijkste uitkomsten van deze unieke impactanalyse

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.