Verkenning toeristisch-recreatieve samenwerking Emsland-Drenthe

Namens Emsland Tourismus GmbH hebben wij gekeken naar de huidige en toekomstige focus van de toeristisch-recreatieve beleidskaders en samenwerkingsmogelijkheden van de EU-regio Emsland (Duitsland) – Drenthe (Nederland). We hebben gelet op de identificatie van doelstellingen, thema’s en potentiële projecten die het ondernemerschap in de vrijetijdseconomie kunnen versterken.

Resultaten

Gezamenlijke acties tussen Drenthe en Emsland zijn van toegevoegde waarde op het gebied van:

 • Trainingen
 • Infrastructuur
 • Arbeidsmarkt
 • Beleefbare natuur
 • Crossovers
 • Festivalisering
 • Beleidsontwikkeling

Voordelen

 • Inzetten van een expertteam die bekwaam is in zowel de Duitse als de Nederlandse taal
 • Brede kijk op het domein van de vrijetijdseconomie; meer dan alleen marketing en promotie
 • Bepaling van de raakvlakken in het huidige beleid voor het domein van vrijetijdseconomie en welke specifieke thema's en projecten hieruit kunnen voortvloeien
 • Inzicht in de focus en richting van toekomstig beleid door middel van diepte-interviews met direct betrokkenen- Analyse van ‘best practices’ uit andere EU-regio's

Stel uw vraag aan Jasper

Jasper is expert op het gebied van datawetenschap in toerisme.