Ben Wielenga

Natuurgericht toerisme
Vogelspottoerisme

Ben Wielenga heeft International Tourism Management gestudeerd aan NHL Stenden University en een masterdiploma behaald in Culturele Geografie aan de Universiteit van Groningen. Hij heeft een sterke interesse in het snijvlak van natuur(beleving) en toerisme. Ben heeft aan verschillende projecten gewerkt voor diverse organisaties en heeft een aantal wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken in boeken gepubliceerd over ‘nature-based tourism’ vogelkijk-toerisme en architectuurtoerisme in natuurgebieden. Daarnaast is hij betrokken als coördinator en docent in het programma ‘International Tourism Management’ van NHL Stenden Hogeschool.

Ben Wielenga werkte mee aan deze projecten

Waddengastronomie monitoring ondernemers

Waddengastronomie nulmeting bezoekers en bewoners

Klanttevredenheidsonderzoek Wagenborg Passagiersdiensten

Bezoekersonderzoek Gemeente Leeuwarden 

Verbinden van duurzame groei en natuurbescherming

Bezoekersonderzoek toerisme in Leeuwarden

Ontdek alle projecten

Ben Wielenga schreef deze blogs

Hoe geven wij studenten de kans om de toekomst van toerisme vorm te geven?

18 december

Al tien jaar is ETFI onderdeel van NHL Stenden’s Leisure & Tourism Academie. Daarmee zijn wij onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. Zo aan het eind van het jaar is het tijd om de balans op te maken. In dit geval: wat is onze (structurele) inbreng in het onderwijs? In deze blog gaan we kort in op hoe wij studenten meenemen in de wereld van toeristisch onderzoek.

Worden transformatieve belevingen het ‘nieuwe normaal’?

24 september

De beleveniseconomie werd voor de coronapandemie ook al steeds vaker verstrekt door betekenisvolle of transformatieve belevingen. Een term die organisaties steeds meer de mogelijkheid geeft om zich te onderscheiden van de concurrentie, vooral in een verzadigde markt van belevingen. Transformatie richt zich op het realiseren van persoonlijke ambities, doelen, groei en het scheppen van een leerklimaat. Het aanbieden van gepersonaliseerde, interactieve en authentieke ervaringen is hierin het toverwoord. Soms is dat één, maar meestal meerdere betekenisvolle ervaringen die leiden tot emotie, veranderend tijdsbesef, verhoogde focus en concentratie, betrokkenheid van alle zintuigen en uiteindelijk mogelijk veranderd gedrag en een andere kijk naar de wereld tot stand kan brengen.

De rol van architourism in natuurgebieden

08 april

Onze duurzaam toerisme expert Ben Wielenga heeft zijn onderzoek naar de rol van architourism in bestemmingsontwikkeling en -management in natuurgebieden onlangs succesvol afgerond. Hierin werd het in april 2019 geopende Vogelobservatorium Tij als case bestudeerd en verschillende bij het bouwwerk betrokken partijen geïnterviewd. Simpel gezegd is architourism een concept waarbij het zien van gebouwen en architectonische bouwwerken de belangrijkste motivatie is voor toeristen.

Ontdek alle blogs

Stel uw vraag aan Ben

Ben vertelt u graag meer over natuurtoerisme en vogelspottoerisme.