Scenarioplanning in toerisme

Hoe bouwt u aan een stabiele toekomst voor uw organisatie terwijl de wereld om u heen constant in beweging is? Dit vraagstuk is onze specialiteit. Wij zijn het enige expertisecentrum in Europa dat scenarioplanning toepast in onderzoek voor de toeristisch-recreatieve sector.

Wat is scenarioplanning?

Door middel van levendige beschrijvingen van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien, onderzoeken wij welke veranderingen de vrijetijds- en toerismesector in de komende twee decennia zal ondergaan. Op deze manier leren we meer over het effect van deze veranderingen. Uw organisatie krijgt advies om tijdig op deze veranderingen te anticiperen met innovatieve visies, concepten, verdienmodellen of strategieën. Dit is essentieel in zo’n snel veranderende sector met constant wisselende trends.

5 stappen om een ​​toekomstbestendige strategie te bouwen

Stap 1: Verkennen van het speelveld waarin uw organisatie opereert
Stap 2: Vaststellen van onzekerheden
Stap 3: Onderzoeken wat in de toekomst kan gaan gebeuren
Stap 4: Schetsen van toekomstscenario’s
Stap 5: Toekomstscenario’s concretiseren naar visies, strategieën en concrete actieplannen

Voordelen van scenarioplanning zijn:
  • Verbetering van creativiteit bij het nemen van beslissingen
  • Snel en slagvaardig reageren op toekomstige ontwikkelingen
  • Up-to-date strategieën, verdienmodellen en concepten
  • Veerkrachtig bedrijf, organisatie of bestemming

Albert bereidt u voor op de toekomst

  • Strategic foresight
  • Scenarioplanning