Unieke strategieën en maatregelen om impacts van overtoerisme te boven te komen

Sinds een aantal jaren zijn wij betrokken in onderzoeken naar bezoekersdruk, of overtoerisme zoals het tegenwoordig genoemd wordt. Voorafgaand aan deze studies, die zijn uitgevoerd binnen CELTH, heb ik een PhD-studie uitgevoerd naar de houding van inwoners met betrekking tot het toerisme op vier eilanden waar zij woonachtig waren (Ameland, Terschelling, Aruba en Curaçao). Deze studie is afgerond in 2013. Ik richtte mij voornamelijk op respondenten hun ervaringen met het toerisme die een omslag in hun houding ten overstaan van het toerisme veroorzaakten.

Het onderzoeken van de impact van het toerisme in stedelijke gebieden

Sinds berichtgevingen in de media over de overlast die het toerisme in verschillende Europese steden met zich meebracht steeds meer toenam, besloten wij om dit te onderzoeken door middel van de uitkomsten van mijn PhD-studie toe te passen op stedelijke gebieden. Hierbij hebben wij, in samenwerking met Aija van der Steina van de University of Latvia en studenten Tourism Management van NHL-Stenden Hogeschool, een pilotstudie uitgevoerd in Amsterdam, Berlijn en Riga.

UNWTO handboek

In 2015 ving CELTH aan met een dieptestudie in Kopenhagen, Amsterdam, Berlijn, München, Barcelona en Lissabon. Deze studie werd in opdracht van de DMO’s van de betreffende steden uitgevoerd door Dr. Ko Koens en Dr. Albert Postma. In september 2018 zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd tijdens de UNWTO Summit on Urban Tourism in Seoul en beschikbaar gemaakt in een handboek. In 2016 werd de studie naar bezoekersdruk in steden gevolgd door een tweede en vergelijkbare studie. De steden Tallinn, Salzburg en de Belgische kunststeden nodigden CELTH uit om ook daar het onderzoek te herhalen. In deze studie werd het onderzoeksteam uitgebreid met Bernadett Papp.

De consequenties van overtoerisme voor stedelijke bestemmingen

In de jaren waarin de bovengenoemde studies werden uitgevoerd werd de term overtoerisme geintroduceerd om te refereren naar het bezoekersdruk onderwerp en de consequenties hiervan voor stedelijke bestemmingen. Omdat CELTH en ETFI zich op de voorgrond bevonden met betrekking tot de onderzoeken naar bezoekersdruk in stedelijke bestemmingen, hebben wij het initiatief genomen om onze ideeën over dit concept te delen in een academisch artikel. De titel van dit artikel luidt: Is overtourism overused? Understanding the impact of tourism in a city context. Dit artikel is geplaatst in het tijdschrift Sustainablity en geschreven door Ko Koens, Albert Postma en Bernadett Papp.

Hoe zien inwoners toerisme?

Het artikel zet het concept van overtoerisme in een historisch daglicht en maakt gebruik van de interviews die met verschillende belanghebbenden uit het toerisme en met de inwoners van de verschillende steden in zowel het eerste als het tweede bezoekersdruk onderzoek hebben plaatsgevonden. Doel hiervan was om verschillende perspectieven te verduidelijken. Bovendien stelt het artikel 11 strategieën en 68 maatregelen voor om helpen te begrijpen en beheren van bezoekersgroei in stedelijke bestemmingen. Deze strategische beleidsaanbevelingen kunnen stedelijke bestemmingen bevorderen inclusieve en duurzame bestemmingen te worden en op deze manier bij te dragen aan de New Urban Agenda en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

1 å

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.