Veerkracht van bestemmingen in tijden van COVID-19-coronavirus

De wereld is getuige van een ongekende situatie met het uitbreken van het COVID-19-coronavirus. De veerkracht van bestemmingen (‘destination resilience’) krijgt steeds meer aandacht en wordt een belangrijk onderwerp in debatten. Dit omdat het gaat over weerstand, herstel en transformatie in de context van externe, autonome schokken en spanningen. De COVID-19-uitbraak is één van die schokken en heeft enorme gevolgen voor bestemmingen. Er ontstaan ​​vragen zoals:

  • Komen bezoekers terug?
  • Hoe snel komen bezoekers terug?
  • Zullen toerismestromen veranderen?
  • Wat kan er gedaan worden om te reageren door DMO’s, ondernemers, overheden?
  • Zullen we terugkeren naar situaties uit het verleden of zullen er nieuwe situaties ontwikkelen?
  • Hoe kunnen we anticiperen op toekomstige schokken en spanningen?

Er doen zich natuurlijk nog veel meer vragen voor.

Wat is destination resilience?

Destination resilience is niet nieuw. Het is al jaren ons uitgangspunt. We hebben over het onderwerp gepubliceerd in het boek “Destination Resilience” en het toonaangevende Journal of Sustainable Tourism. Mijn proefschrift richt zich ook op destination resilience. Bovendien is het onderwerp van ons huidige onderzoeksproject ‘het bouwen van adaptieve toeristische gebieden‘. De kern van veerkracht is het aanpassingsvermogen. En de kern van het aanpassingsvermogen zijn de acties van individuen, hun interacties en hun collectieve, gecoördineerde activiteiten die kunnen leiden tot (her)onderhandeling en (her)ontwerp van strategieën, beleid, institutionele kaders en andere (organisatorische) structuren.

COVID-19: building resilience

Crises zoals de COVID-19-uitbraak veroorzaken allerlei acties op verschillende individuele, organisatorische en bestuurlijke niveaus. Hoe deze acties de komende maanden gaan verlopen, is onduidelijk. In het kader van de bezoekerseconomie zijn er veel onzekerheden. Om een ​​paar te noemen:

  • De snelheid van verandering naar de huidige status kan langzaam of snel zijn en de aard van de verandering kan resulteren in een ‘business as usual-scenario’ of een ‘business as unusual-scenario’ (zie afbeelding hieronder);
  • Sommige bestemmingen en bedrijven kunnen te maken krijgen met een heroplevingsscenario als gevolg van snelle veranderingen en keren terug naar hoe het bedrijf voor de crises functioneerde. Anderen hebben mogelijk meer tijd nodig;
  • Als alternatief kunnen sommige bestemmingen en bedrijven zichzelf opnieuw uitvinden, gebaseerd op opkomende urgenties in tijden van COVID-19 en de nasleep, en scenario’s van transitie (langzame verandering, nieuwe bedrijfsmodellen) en transformatie verkennen.

Ons werk is gericht op het begrijpen van mogelijke toekomsten, bijvoorbeeld door middel van scenarioplanning, het identificeren van implicaties, het in kaart brengen van kritieke omstandigheden om verder te komen en het ontwikkelen van strategieën om deze te bereiken. Wilt u meer weten, perspectieven delen of samenwerken aan (onderzoeks)projecten? Aarzel niet om contact op te nemen met Stefan.

1 å

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.