Worden transformatieve belevingen het ‘nieuwe normaal’?

Plots was daar de coronapandemie aan het begin van dit jaar. Dat ons leven abrupt werd stilgezet door een onbekend virus, was onverwacht en voor velen erg zwaar. Toch vonden velen, hoe gek het ook klinkt, een soort innerlijke rust en werd voortdurend de invulling van onze levens en wat we daarin konden verbeteren of veranderen geëvalueerd.

Nieuwe inzichten op reizen

Nu, een paar maanden later, kunnen we de balans opmaken. We zien dat een groot deel van de vrijetijdseconomie nog steeds enorm te leiden heeft onder de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dammen en het einde daarvan is nog niet in zicht. We zien op dit moment alle getallen rondom het virus weer toenemen, met de welbekende effecten in het kielzog. Hoewel deze periode zijn sporen diep zal nalaten, zijn we reeds al tot nieuwe inzichten gekomen, onder andere met betrekking tot ons reizen. Maar er doemen ook nog steeds heel veel vragen op:

  • Hoe ziet de reissector er na de pandemie uit?
  • Hoe wil ik mijn reisgedrag straks vorm gaan geven?
  • Ga ik door met consumeren?
  • Vlieg ik nog steeds voor een prikkie naar de andere kant van de wereld en is dat überhaupt nog mogelijk?
  • Wil ik juist bewuster en betekenisvoller gaan reizen?

Beleveniseconomie in 2020

De beleveniseconomie werd voor de coronapandemie ook al steeds vaker verstrekt door betekenisvolle of transformatieve belevingen. Een term die organisaties steeds meer de mogelijkheid geeft om zich te onderscheiden van de concurrentie, vooral in een verzadigde markt van belevingen. Transformatie richt zich op het realiseren van persoonlijke ambities, doelen, groei en het scheppen van een leerklimaat. Het aanbieden van gepersonaliseerde, interactieve en authentieke ervaringen is hierin het toverwoord. Soms is dat één, maar meestal meerdere betekenisvolle ervaringen die leiden tot emotie, veranderend tijdsbesef, verhoogde focus en concentratie, betrokkenheid van alle zintuigen en uiteindelijk mogelijk veranderd gedrag en een andere kijk naar de wereld tot stand kan brengen.

Transformatieve belevingen

Qua positionering en propositie richt het aanbieden van transformatieve belevingen zich op de levensstijl en waarden van een doelgroep en worden het merk, en de woorden, beelden en daden hieraan gekoppeld. Een voorbeeld: medewerkers van kledingfabrikant Patagonia krijgen tijd waarin ze gestimuleerd worden om de natuur in te gaan. Hierdoor wordt het merk onderdeel van de filosofie en ademt het de outdoor lifestyle.

We zullen zien of we door deze crisis in een ander tijdsgewricht van ons reizen terecht zullen komen en de overgang maken naar transformatieve belevingen. Wat is uw mening hierover?

1 å

Stel uw vraag aan Ben

Ben vertelt u graag meer over natuurtoerisme en vogelspottoerisme.