De toekomst van Toeristische Informatie Punten

Vorig jaar lanceerden we ons eerste project gericht op de exploitatie van toeristische informatiepunten in Nederland. Het project genaamd ”Het Toeristisch Informatie Punt van de toekomst: onderzoek, ontwerp, innovatie” is uitgevoerd in opdracht van Kennisnetwerk Destinatie Nederland en is uitgevoerd door NHL Stenden alumni Catarina Senra Barbosa, Cheng-Hsun Yang, Bima Surja Atmaja, Lucija Soric, Nai Wen Chang en Tu Duyen Ho onder toezicht van onze expert Bernadett Papp.

Van informatie naar inspiratie

Uit het project bleek dat er een gebrek is aan goed gedefinieerde, gestandaardiseerde kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) om de prestaties van TIP’s en de waarde die ze genereren te meten. Manieren om de prestaties en waarde van de TIP’s te meten, zijn niet alleen essentieel voor het beoordelen van de prestaties van de afzonderlijke informatiepunten, maar ook voor benchmarking. Verder werd duidelijk dat er een dringende behoefte is aan effectieve manieren om de waardevolle bijdrage die TIP’s leveren op bestemmingsniveau te meten en daarmee hun belangrijke rol in de klantreis te rechtvaardigen.

Waarde co-creatie en het gebruik van Kritische Prestatie Indicatoren

Voortbouwend op deze resultaten hebben we dit jaar een project gelanceerd met de titel ”Definiëren van key performance indicators om de waarde van toeristische informatiepunten te meten”. Het project werd gefaciliteerd door Kennisnetwerk Destinatie Nederland en European Cities Marketing eting (ECM) en werd uitgevoerd door NHL Stenden bachelor studenten Caya Verbeek, Isa Mollema en Kim Korterink onder begeleiding van Bernadett. Het project verkende waarde co-creatie in de context van toeristische informatiepunten met aandacht voor de economische, sociale en emotionele waarde. Via een reeks focusgroepen met leden van Kennisnetwerk Destinatie Nederland en ECM hebben de studenten waardevolle inzichten opgedaan over de manieren waarop de economische, sociale en emotionele waarde momenteel wordt gemeten, de barrières die effectieve dataverzameling in de weg staan ​​en de mogelijkheden voor het optimaliseren van de momenteel gebruikte KPI’s. Op basis van de resultaten van de focusgroepsessies valideerden de studenten hun lange lijst met KPI’s en produceerden ze een herziene lijst waarmee TIP’s een meer systematische benadering van het meten van waarde kunnen toepassen.

Figuur 1: conceptueel model

Duik in de onderzoeksresultaten: vraag het rapport op

Het volledige rapport bevat diepgaand onderzoek naar waarde co-creatie en uitgebreide uitleg over de economische, sociale, emotionele, belevings- en epistemische waarde. Bovendien geeft het rapport gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende indicatoren die in de lijst zijn opgenomen. Om de toegevoegde waarde van het onderzoek voor professionals en experts uit het werkveld te vergroten, zijn diverse aanbevelingen opgenomen voor het identificeren en selecteren van het juiste type KPI’s afhankelijk van de grootte, vorm en capaciteit van de afzonderlijke TIP’s. Hoewel het rapport de economische, sociale en emotionele waarden onderzoekt, is het meten van de epistemische en ervaringswaarde van groot belang en wordt aanbevolen om in de toekomst verder onderzoek te verrichten.

Wilt u meer lezen over het project en de resultaten, vraag dan het rapport op door op hieronder uw gegevens in te vullen. Zodra het rapport beschikbaar is, sturen wij deze per e-mail naar u toe.

Bestand downloaden

Hierbij willen we onze dank betuigen aan het Kennisnetwerk Destinatie Nederland en de TIP-expertgroep van European Cities Marketing, omdat ze ons toegang hebben gegeven tot leden van hun netwerken en daardoor onze studenten de kans hebben gegeven om te leren van experts uit het werkveld en in contact te komen met echte uitdagingen. Dergelijke samenwerkingen bieden onze studenten uitstekende leermogelijkheden.

1 å

Stel uw vraag aan Bernadett

Bernadett kan u helpen met strategische bestemmingsontwikkeling.