Akke Folmer

Duurzaam toerisme
Mens-natuur relaties

Als docent-onderzoeker specialiseert Akke zich in de manier waarop toerisme de band met de natuur kan versterken. Ze doet onderzoek naar sense of place van zowel bewoners en bezoekers met als doel om de waardering voor natuur en landschap te vergroten. Daarnaast zet ze zich middels colleges en studentenonderzoek in voor een afvalvrije toeristische sector. Door middel van haar aanbevelingen kunnen organisaties de betrokkenheid van bewoners en bezoekers met specifieke natuurgebieden verbeteren.

Functie

Akke is gespecialiseerd in onderzoek naar het belang van dieren in verbondenheid met de natuur in Nederland. Haar promotieonderzoek toonde aan dat ervaringen met dieren in het wild mensen met de wereld verbinden in plaats van eraan te ontsnappen. In de onderzoeksgroep Marine Wetlands Studies van NHL Stenden Hogeschool richt ze zich op onderzoeksthema’s als duurzaam toerisme, natuurbeleving in toerisme en outdoor recreatie in nationale parken.

Ervaring

Akke is expert op het gebied van sociale waarderingen van natuur in relatie tot de aantrekkelijkheid van en gevoel plaatsen. Ze weet precies hoe innovatieve kwalitatieve onderzoeksmethoden werken zoals walk-along-interviews. Haar inzicht in de perceptie van mensen over natuur en landschappen kan natuurorganisaties, lokale en regionale overheden, recreatieve organisaties en ondernemers ondersteunen. Door middel van haar aanbevelingen kunnen deze partijen de betrokkenheid van publiek bij specifieke natuurgebieden verbeteren, herhalingsbezoeken verhogen en de verblijfsduur van bezoekers vergroten.

Akke Folmer werkte mee aan deze projecten

Wij en Wadvogels

Ontdek alle projecten

Akke Folmer schreef deze blogs

Hoe kunnen we stedelijk groen plannen dat gunstig is voor iedereen?

01 juni

In mijn vorige blog over het belang en de toekomst van stedelijk groen (link naar vorige blog), heb ik het gehad over de voordelen van stedelijk groen voor de mentale en fysieke gezondheid van bewoners. Stedelijk groen draagt bij aan de kwaliteit van leven voor iedereen. Maar hoe kunnen regio's, steden of dorpen de aantrekkelijkheid en kwaliteit van stedelijk groen verbeteren voor zowel mens als dier? In deze vervolgblog geef ik vier aanbevelingen voor een duurzame toekomst.

Toekomst van stedelijk groen

29 januari

Tijdens de pandemie ontdekten veel mensen nabijgelegen groen. Daarom zoomt onze expert Akke Folmer in deze blog in op de mogelijke verbeteringen van stedelijk groen en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Een hoge levenskwaliteit is tenslotte belangrijk om van de planeet aarde weer een gezonde, bloeiende plek te maken.

4 post-corona innovaties in de toeristische sector

30 juni

Hoe kun je het toeristisch product van een camping, museum of hotel-restaurant innoveren rekening houdend met de wensen van de toerist, de huidige corona-omstandigheden en met respect voor de omgeving? Onze toerisme expert Akke Folmer begeleidde samen met 8 collega-docenten 160 eerstejaars studenten Tourism Management van NHL Stenden bij deze opdracht. Daarmee hielpen ze vier toeristische ondernemers in Drenthe en Friesland. Daarbij bekeken ze hoe goed de organisatie online te vinden was. Op basis van de plus- en minpunten die ze tegenkwamen, ontwikkelden ze toeristische productinnovaties.

Ontdek alle blogs

Stel uw vraag aan Akke

Akke kan u adviseren over hoe toerisme de band met de natuur kan versterken.