Ondersteunen van destinatie management door op GPS gebaseerde voorspelmethodes

In het afgelopen decennia heeft de gastvrijheidssector de vruchten geplukt van de economische, culturele en sociale ontwikkeling van bestemmingen over de wereld. De meerwaarde van deze ontwikkeling kan dan ook gezien worden als motivatie voor het vaststellen van duurzame ontwikkeling en bestemmingsmanagement. Toch brengt de praktische uitvoering hiervan verschillende uitdagingen met zich mee variërend van regionaal, nationaal en continentaal  beleid tot het toeristische systeem als een geheel. Dat gezegd hebbende, draagt de mensheid een geschiedenis waarin innovatieve technologieën ingezet worden om moderne problematiek het hoofd te bieden. Dit vormt dan ook de grondslag om de pijlen van mijn bachelors thesis te richten op de potentie van op GPS gebaseerde voorspelmethodes voor Europese bestemmingen volgens toerisme professionals.

Hoe is het onderzoek gestructureerd?

Het eerste deel van het onderzoek zal bestaande zijn uit een literatuur onderzoek waarin de volgende sleutel-concepten aan bod zullen komen:

 • Vereisten voor voorspelmodellen op basis van GPS
 • Voordelen van op GPS gebaseerde voorspelmodellen
 • Beperkingen van op GPS gebaseerde voorspelmodellen
 • Implementaties van op GPS gebaseerde voorspelmodellen
 • Bestaande strategieën en methodes voor duurzaam bestemmingsmanagement
 • De haalbaarheid van op GPS gebaseerde voorspelmethodes in duurzaam bestemmingsmanagement.
 • Regel- en wetgeving

Vervolgens past het onderzoek een kwalitatieve benadering toe, ondersteund door interviews en/of focusgroepen. Tot slot, zullen de resultaten van de theoretische verkenning worden gepresenteerd aan experts op het gebied van bestemmingsmanagement om mogelijke synchronisatie van bestaande strategieën, methoden en op GPS gebaseerde modellen te onderzoeken.

Voordelen van het combineren van GPS-gegevens met voorspelmodellen

Het beoogde resultaat is om zowel publieke als private organisaties zowel te inspireren in het gebruik- en onderzoeken van voorspelmodellen, als in het bijdragen aan de documentatie van op literatuur gebaseerde kennis. Met het creëren van nieuwe inzichten op het gebied van voorspellen met GPS-data probeer ik op zijn minst duidelijkheid te scheppen over het voorspellen van:

 • Scenario’s met verhoogde bezoekersdruk
 • Vervoermiddelen van bezoekers
 • Bewegingen in-en rond interessante locaties
 • Bewegingsrichtingen van bezoekers
 • Potentiële druket- of knelpunten

Big data gebruiken om stedelijk toerismebeleid te ontwerpen

Afgeleide resultaten kunnen dienen als leidraad bij zowel ‘smart management’ als bij mogelijke formulering van nieuw beleid. Deze onderliggende gedachte ondersteunt het streven van de Europa Commissie om “een kennisbasis te ontwikkelen, inclusief de impact van toerisme (economisch, ecologisch en sociaal-cultureel) in stedelijke toeristische bestemmingen in de EU en hen te ondersteunen bij het ontwerpen van stedelijk toerismebeleid door een beter gebruik van gegevens” (Europese Commissie, 2020).

Bent u geïnteresseerd om uw ervaring, expertise of bereidheid om hierbij betrokken te zijn te delen? Neem contact op met Noël voor meer informatie.

1 å

Stel uw vraag aan Noël

Noël kan u meer vertellen over nieuwe technologieën en duurzaam bezoekersmanagement.