Studentprojecten

Als onderzoeksinstituut van de Academie Leisure & Tourism van NHL Stenden Hogeschool betrekken wij vaak studenten bij ons onderzoek. Ook gebruiken we de onderzoeksresultaten als input voor het curriculum van de opleidingen. Heeft u als ondernemer of organisatie een kennisvraag of probleem waar u graag samen met studenten naar wilt kijken? Bachelorstudenten van de opleidingen Leisure & Events Management of Tourism Management bij NHL Stenden Hogeschool kunnen zich te buigen over uw onderzoeksvraag. Zij doen onderzoek en brengen advies uit begeleid door onze ervaren toerisme experts en docent-onderzoekers.

Hoe werkt toegepast onderzoek?

U draagt een opdracht aan die kan variëren van bijvoorbeeld een vraagstuk rondom bestemmingsontwikkeling of innovatieve marketingcampagnes, maar het kan ook een klanttevredenheidsonderzoek zijn. Wij zorgen voor bemiddeling tussen uw organisatie en het studieprogramma. Zowel u als de studenten hebben baat bij het onderzoek. De student kan de geleerde kennis in de praktijk toepassen. U kunt de nieuwste wetenschappelijke kennis en inzichten gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe strategieën, concepten en bedrijfsmodellen voor uw toeristisch-recreatieve organisatie.

Voordelen van studenten die onderzoek doen

Gedurende het jaar worden onderzoeksprojecten van klanten uit de industrie uitgevoerd door ongeveer 50 van onze studenten. Een team van 4-5 studenten werkt 9 weken aan uw casus en brengen dan advies uit. Opdrachtgevers geven aan dat zij profiteren van:

  • Concreet advies voor hun specifieke vraag
  • Begeleiding door professionals met onderzoeks- en praktijkervaring
  • Nieuwe inzichten van jonge talenten
  • Heldere analyse en concreet adviesrapport op korte tijd
Bekijk hoe ETFI studenten bij onderzoek betrekt om de toekomst van leisure en toerisme vorm te geven.

Bekijk recent uitgevoerde studentprojecten

Coolhunters geven u tips voor waardecreatie in de leisure sector

04 jun

Het is voor ons erg belangrijk om voortdurend vernieuwende toeristisch-recreatieve organisaties in kaart te brengen en te volgen. Voor het eerst werken wij samen met “coolhunters”. Dit zijn jonge mensen die continu bezig zijn opvallende ontwikkelingen in kaart te brengen. Jonge mensen zijn uw toekomstige klanten. U kunt uw organisatie toekomstbestendiger maken door hun waardevolle interesses mee te nemen in uw conceptontwikkeling.  

Stefan Hartman Lees meer

Customer journey van de internationale toerist in Fryslân

30 okt

Wij begeleiden 3 groepen Leisure & Events Management studenten van NHL Stenden Hogeschool bij hun onderzoek over het in kaart brengen van de internationale toerist in Fryslân. Hier komen een hoop verschillende factoren bij kijken en daarom wordt de klantreis onderverdeeld in 3 processen met bijbehorende onderzoeksvragen.

Hoe geven wij studenten de kans om de toekomst van toerisme vorm te geven?

18 dec

Al tien jaar is ETFI onderdeel van NHL Stenden’s Leisure & Tourism Academie. Daarmee zijn wij onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. Zo aan het eind van het jaar is het tijd om de balans op te maken. In dit geval: wat is onze (structurele) inbreng in het onderwijs? In deze blog gaan we kort in op hoe wij studenten meenemen in de wereld van toeristisch onderzoek.

Ben Wielenga Lees meer

De toerisme professional van de toekomst

06 mei

Wij zijn actief betrokken bij toeristisch onderwijs aan de NHL Stenden Hogeschool en andere universiteiten in Europa. Daarom horen we vaak de bezorgdheid over een afname van de populariteit van toeristisch onderwijs als gevolg van de corona-uitbraak en de impact hiervan op de toeristische sector. Toerisme heeft een unieke kracht om een ​​belangrijke rol te spelen bij de inspanningen om herstel te bereiken. De sector heeft professionals nodig die de dynamiek van zo’n complexe industrie begrijpen, en die out-of-the box durven te denken om innovatieve oplossingen te vinden.

Bernadett Papp Lees meer

Ondersteunen van destinatie management door op GPS gebaseerde voorspelmethodes

26 mrt

In de afgelopen decennia hebben zowel de toeristische industrie als de vrijetijdssector geprofiteerd van de economische, culturele en sociale ontwikkeling van bestemmingen over de hele wereld. Met het gebruik van innovatieve technologieën kunnen uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling van toerisme worden aangegaan. Daarom heb ik besloten om mijn bachelorscriptie te richten op de potentie van voorspellende GPS-modellering voor Europese bestemmingen volgens toerisme professionals.

Noël Middelhoek Lees meer

Toeristisch Informatie Punt van de toekomst

22 sep

Toeristische Informatie Punten (TIP’s) zijn altijd beschouwd als een belangrijke servicefaciliteit voor bezoekers die actief hun bestemming promoten en betrouwbare informatie verstrekken aan toeristen. Bedreigd door de evolutie van de technologie en door het gebrek aan bezoeken, moesten veel fysieke TIP’s hun deuren sluiten. Ons project over de toekomst van het Toeristisch Informatie Punt (TIP) betreft een intern adviesrapport voor Kennisnetwerk Destinatie Nederland en is opgezet door zes studenten die de masteropleiding International Leisure, Tourism and Events Management aan NHL Stenden in Leeuwarden hebben afgerond.

Bernadett Papp Lees meer
Ontdek alle blogs

Ben kan u helpen met toegepast onderzoek

Kijk samen met studenten naar uw kennisvraag of probleem.

1