Bernadett Papp

Stedelijk toerisme
Strategisch bestemmingsmanagement
Toerismebeleid

Als Senior Onderzoeker bij het European Tourism Futures Institute (ETFI) richt Bernadett zich voornamelijk op de ontwikkeling van stedelijk toerisme en bijbehorende uitdagingen. Bernadett is ook actief in het onderwijs als docente in het masterprogramma International Leisure, Tourism and Events Management (MILTEM) van NHL Stenden Hogeschool. Ze is verantwoordelijk voor een cursus scenarioplanning in het masterprogramma Strategic Event and Tourism Management aan de Skema Business School in Nice, Frankrijk. In de afgelopen jaren heeft Bernadett samengewerkt met verschillende multilaterale organisaties en heeft ze als projectspecialist gewerkt bij de afdeling Tourism Market Intelligence and Competitiveness van de United Nations World Tourism Organization (UNWTO) in Madrid, Spanje. Ze is lid van de UNWTO QUEST Advisory Board. Momenteel is ze bezig met een promotieonderzoek in Urban Studies aan de University of Glasgow, Schotland.

Bernadett Papp werkte mee aan deze projecten

Reizen met…

Scenario Planning in Tourism and Events (keuzevak)

Een rechtvaardig toerismemodel ontwikkelen

Onderzoek naar de integratie van toerismebeleid in sectorale beleidsmaatregelen vanuit bestuurlijk perspectief

Richting bestemmingsbeheer 

Visie toerisme in 2030: op weg naar netto nul

Ontdek alle projecten

Bernadett Papp schreef deze blogs

De toekomst van Toeristische Informatie Punten

06 juli

Dit jaar hebben wij een project gelanceerd met de titel ''Definiëren van key performance indicators om de waarde van toeristische informatiepunten te meten''. Het project verkende waarde co-creatie in de context van toeristische informatiepunten met aandacht voor de economische, sociale en emotionele waarde. Via een reeks focusgroepen met leden van Kennisnetwerk Destinatie Nederland en ECM hebben de studenten waardevolle inzichten opgedaan over de manieren waarop de economische, sociale en emotionele waarde momenteel wordt gemeten, de barrières die effectieve dataverzameling in de weg staan ​​en de mogelijkheden voor het optimaliseren van de momenteel gebruikte KPI's.

Willen toeristen beter terugbouwen?

26 april

Hoewel velen de tijdelijke stop zien als een kans om reizen en toerisme op een meer inclusieve manier weer op te bouwen, vragen anderen zich af of het überhaupt mogelijk is. Het is essentieel om inzichten te krijgen in de impact van de COVID-19-pandemie op de houding van toeristen, het potentiële en daadwerkelijke duurzame reisgedrag, de waarschijnlijke kloof tussen houding en gedrag en bewustzijn en houding. Bij ETFI is één van onze huidige doelen het verkrijgen van empirisch bewijs om dit te beantwoorden.

Hoe belangrijk is ecologische en sociaal-culturele duurzaamheid in tijden van economische recessie?

08 februari

Tijdens COVID-19 kwam de reis- en toerismesector tot stilstand. We staan ​​voor ongekende uitdagingen. Hoewel velen de toekomst van de branche in twijfel trekken, zien anderen een kans om op een betere manier te herstellen. Maar hoe kunnen we bouwen aan een duurzamere en veerkrachtigere industrie?

Ontdek alle blogs

Stel uw vraag aan Bernadett

Bernadett kan u helpen met strategische bestemmingsontwikkeling.