Bezoekersonderzoek Gemeente Leeuwarden 

ETFI voert jaarlijks onderzoek uit voor de gemeente Leeuwarden om inzichtelijk te maken wie de stad bezoekt en hoe deze door verschillende type bezoekers gewaardeerd wordt. Dit geeft de gemeente waardevolle inzichten in hoe de stad beleefd wordt, en handvaten in hoe bepaalde zaken veranderd kunnen worden.

Aanleiding

De Gemeente Leeuwarden wil graag inzichtelijk krijgen wie hun bezoekers zijn. Daarbij gaat het om de achtergrond van de bezoekers. Denk hierbij aan hun herkomst, levensfase, gezelschap, etc. Ook zijn zij benieuwd hoe de bezoekers hun bezoek aan Leeuwarden waarderen

Probleemoplossing

Dit onderzoek werpt een helder licht op het type bezoekers dat Leeuwarden aantrekt en onthult hun beleving van de stad. De resultaten bieden waardevolle inzichten in de specifieke aspecten van de stad die bezoekers het meest aanspreken en hierbij gebieden waar mogelijk verbeteringen nodig zijn.

Het projectteam bestaat uit:
  • Ben Wielenga: coördinatie loopduur onderzoek, opzet onderzoek, uitvoering analyse, schrijven rapportage;
  • Jan van den Einde: verzorgt het veldwerk vanuit Veldwerk Optimaal
  • Jantine Verver: contactpersoon vanuit Gemeente Leeuwarden. Ben onderhoudt contact / stemt af met haar over zaken als veldwerkdata, stand van zaken in het project, oplevering, etc.
Aanpak

Het Bezoekersonderzoek Leeuwarden is een jaarlijks terugkerend onderzoek. ETFI doet een eerste voorstel en in samenspraak met de gemeente wordt de definitieve onderzoeksopzet bepaald. Hierin staat onder andere wat de gemeente te weten wil komen en dus welke vragen er gesteld worden aan de bezoekers, op welke dagen het veldwerk gedaan wordt, op welke plekken dit gedaan wordt, target ingevulde vragenlijsten, etc. Daarna gaan we in gesprek met het veldwerkbureau om de gekozen onderzoeksopzet nauwkeurig af te stemmen. Tijdens het onderzoek ontvangt ETFI regelmatig updates van het veldwerkbureau over de status en stuurt bij waar nodig. In de eindfase levert ETFI een rapportage op met de resultaten van het onderzoek en licht dat, indien wenselijk, toe in een (korte) presentatie.

Dit onderzoeksproject is een jaarlijks terugkerend onderzoek van april tot november

Stel uw vraag aan Ben

Ben vertelt u graag meer over natuurtoerisme en vogelspottoerisme.