Transitie van scenario workshops naar digitale leeromgeving

Al sinds 2010 lever ik als lector een bijdrage aan innovatie van hoger toeristisch- en recreatief onderwijs in binnen- en buitenland. In tijden van corona heb ik aan het begin van het academisch jaar 2020-2021 een creatieve en succesvolle manier ontwikkeld om te innoveren in de digitale leeromgeving.

Scenarioplanning in het onderwijs

Vanuit het lectoraat Scenarioplanning leren wij studenten trends en ontwikkelingen in de samenleving waar te nemen die relevant zijn voor vrije tijd, recreatie en toerisme. Ook krijgen studenten uitleg over hoe zij de uitkomsten kunnen vertalen naar omgevingsscenario’s en hoe zij deze scenario’s kunnen omzetten in toekomstbestendige strategieën voor bedrijven en organisaties in het werkveld. Bij het werken aan scenario’s en strategieën staat interactie en co-creatie centraal. Studenten kunnen hierdoor:

  • hun persoonlijke voorkennis activeren
  • waarnemen van internationale maatschappelijke ontwikkelingen
  • in gesprek gaan over wat ze waarnemen en hoe die zaken met elkaar verband houden
  • de standpunten van anderen leren begrijpen
  • tot nieuwe inzichten komen waarmee ze een bedrijf, destinatie of andere organisatie kunnen helpen te anticiperen op een onzekere toekomst.

Creatieve digitale leeromgeving in tijden van corona

Na de uitbraak van corona stonden ik en mijn collega’s plots voor een probleem. Omdat fysiek onderwijs niet meer mogelijk was, moest ik een alternatieve manier vinden om de interactieve sessies met studenten te organiseren, Daarom heb ik me verdiept in softwarepakketten waar we ook het interactieve en creatieve aspect van de workshops mee zouden kunnen tackelen. Na het grondig bekijken en lezen van diverse reviews van professionals is de keuze gevallen op MURAL.

MURAL: hoe werkt het?

De eerste stap in MURAL was het maken van eigen templates (murals genoemd) voor het scenarioplanningsproces. Daarna volgde de eerste test in de praktijk met een kleine groep studenten International Applied Business Administration. In de templates van MURAL is  de cursor van elke deelnemende student met naam erbij zichtbaar. Inmiddels kan ook binnen MURAL live met elkaar worden gesproken. Na die eerste workshop heb ik de templates verbeterd en volgde een instructie van tutoren en een cursus scenarioplanning in MURAL met 168 studenten van Leisure & Events Management die in kleine groepen aan hun scenariovraagstuk werkten. Elke groep werkte in eigen kopieën van de templates.

Betere samenwerking op afstand

De ervaringen van de betrokken docenten en studenten waren uitermate positief. Het gaf ze in de tijden van corona de mogelijkheid om echt interactief met elkaar aan de slag te zijn. Geeltjes plakken, clusteren, labels toevoegen, sorteren, analyseren. Alles eigenlijk precies hetzelfde als in het klaslokaal. Misschien nog wel effectiever en sneller. Vanwege de goede ervaringen zijn we op de ingeslagen weg verder gegaan. Inmiddels hebben we met honderden studenten in Nederland, Frankrijk en Zwitserland en vele docenten samengewerkt. We zijn erin geslaagd een (hopelijk tijdelijke) transitie te maken naar een digitale werkomgeving.

Wilt u ook gebruik maken van onze online scenario workshops voor uw studenten of werknemers? Neem contact met op met Albert Postma.

1 å

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.