Veerkracht ontwikkelen met behulp van scenarioplanning

Door de COVID-19-crisis realiseren we ons nog meer hoe kwetsbaar onze samenleving, onze economie, onze bestemming, onze industrie en ons bedrijf is voor veranderingen. Vooral wanneer dergelijke veranderingen ons dagelijks leven verstoren.

De toekomst is meervoudig

Uiteraard kunnen we tegen het einde van het jaar terugkijken, een aantal interessante trends identificeren en ervan uitgaan dat deze zich de komende jaren zullen voortzetten. Dit is de taak van veel trendwatchers. Wat we de afgelopen decennia echter hebben geleerd, is dat er geen enkele toekomst is die we kunnen voorspellen door trends te extrapoleren: de toekomst is meervoudig.

4 stappen om u voor te bereiden op de toekomst

Er kunnen zich verschillende alternatieve toekomsten ontvouwen. Volg onze stappen en ga de uitdaging aan om voorbereid te zijn op al deze toekomsten.

Stap 1: Drijvende krachten

Probeer de krachten te begrijpen die de toekomst van de samenleving, onze bestemming of het bedrijf zowel direct als indirect kunnen sturen. Dit vereist een continu proces van scannen naar vroege signalen van verandering. Probeer betekenis te geven aan deze observaties en identificeer welke krachten een impact kunnen hebben en gevoelens van onzekerheid kunnen veroorzaken.

Stap 2: Toekomstscenario’s

Onderzoek hoe de ontwikkeling van deze krachten kan interageren en creëer zo beelden van mogelijke toekomsten in de vorm van scenario’s. Toekomstscenario’s waarop we ons moeten voorbereiden als we toekomstige veranderingen willen weerstaan ​​en veerkrachtiger willen worden.

Stap 3: Strategische vooruitziende blik

Om meer veerkracht te bereiken, moeten we vooruit kijken, ons voorbereiden op dergelijke toekomstscenario’s en actie ondernemen binnen de context van deze toekomsten. Dit is het domein van strategic foresight.

Stap 4: Adaptiviteit

Het krachtveld is onderhevig aan geleidelijke of plotselinge verandering. Dat geldt ook voor de scenario’s die we ervan maken. Dit houdt in dat we niet alleen het krachtenveld in de gaten moeten houden en toekomstige veranderingen moeten voorzien om onze strategieën te vormen. Een belangrijke voorwaarde is om flexibel, adaptief en wendbaar te zijn om onze branche, bestemming of bedrijf structureel op tijd aan te passen en voor te bereiden.

Ontwikkeling van uw strategic foresight competentie

Heeft uw toeristische organisatie ondersteuning nodig bij het uitvoeren van bovenstaande stappen? Wij ondersteunen de toerisme industrie met onze kennis en expertise op het gebied van strategic foresight, scenario-ontwikkeling, scenarioplanning en het opbouwen van aanpassingsvermogen en veerkracht.

1 å

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.