Stefan Hartman

Governance
Toeristische planning

Als programmamanager van het ETFI, geeft Stefan leiding aan uitdagende onderzoeksprojecten in opdracht van internationale NGO’s, Europese toerisme organisaties en Nederlandse overheidspartijen. Stefan is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Planologie op het onderwerp ‘Leisuring Landscapes’. Naast zijn werk voor het ETFI, werkt Stefan ook als docent bij NHL Stenden Hogeschool en als universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Functie

Stefan’s werkterrein omvat onderzoeken op het gebied van strategische ruimtelijke planning en governance van toeristische bestemmingen. Ook coördineert hij vakken binnen de masteropleiding International Leisure Tourism and Events Management van NHL Stenden Hogeschool en de mastertrack Tourism Geography & Planning van de Rijksuniversiteit Groningen. Stefan is een veelgevraagde spreker op congressen en symposia in binnen- en buitenland.

Ervaring

Stefan is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn onderzoek gebruikt hij theorieën over transitiemanagement, complexe adaptieve systemen, resilience en adaptieve capaciteit met als doel om beter grip te krijgen op bestemmingsontwikkeling en de governance ervan. Stefan past zijn kennis en expertise toe om spelers in de vrijetijdseconomie te helpen bij het ontwikkelen van strategieën en acties die hen in staat stelt om met een continu veranderend speelveld om te gaan.

Stefan Hartman werkte mee aan deze projecten

Toeristische data op orde

Economische impactanalyse COVID-19 op de vrijetijdssector in Groningen

Leeuwarden Student City 2028

Economische impact COVID-19 op toerisme in Fryslân

IJsselmeergebied 2050: toekomstbestendige toeristische bestemming

Inventarisatie van data: Leisure Valley Drenthe

Ontdek alle projecten

Stefan Hartman schreef deze blogs

waddengastronomie

Waddengastronomie moet groene en culinaire toerist naar waddengebied halen

26 maart

Het Waddenfonds heeft vandaag groen licht gegeven voor het programma ‘Waddengastronomie versterkt Werelderfgoedbeleving’. Samen met Visit Wadden, Stichting Waddengroep, onze collega's van NHL Stenden Hogeschool en een netwerk van zo’n 300 groene ondernemers zetten wij onze kennis in om de komende 5 jaar de Waddengastronomie op de kaart zetten. Hiermee willen we een culinaire waddentraditie creëren en groenbewust en culinair toerisme naar het waddengebied aanwakkeren.

Herstarten van toerisme: bounce back of bounce forward?

08 februari

2021 zou het jaar kunnen zijn waarin we de eerste tekenen van herstel van reizen en toerisme zien. Een vraag die velen van ons in de toeristische sector bezighoudt, is: "Hoe zal de herstart van toerisme en reizen eruitzien?" Wat mensen vaak als een wenselijke optie zien, past in het begrip “Build Back Better”: duurzaam, verantwoord en/of regeneratief toerisme.

Veerkracht van bestemmingen in tijden van COVID-19-coronavirus

06 april

De wereld is getuige van een ongekende situatie met het uitbreken van het COVID-19-coronavirus. De veerkracht van bestemmingen (‘destination resilience’) krijgt steeds meer aandacht en wordt een belangrijk onderwerp in debatten. Dit omdat het gaat over weerstand, herstel en transformatie in de context van externe, autonome schokken en spanningen. De COVID-19-uitbraak is één van die schokken en heeft enorme gevolgen voor bestemmingen.

Ontdek alle blogs

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.