Jörg Wenzel

Mens-machine interactie
Scenarioplanning

Jörg doet binnen ETFI onderzoek naar de interactie tussen mensen en machines. Hij bindt hier de term mens-machine interactie aan zoals bijvoorbeeld het gebruik van smartphones. Hij schat in wat het effect is van de mens-machine interactie op toeristische ervaringen. Jörg is expert op het gebied van strategische analyses en strategische positionering voor toeristisch-recreatieve organisaties.

Functie

Als onderzoeker verdiept Jörg zich in de mens-machine interactie op toeristische ervaringen. Ook onderzoekt hij wat de invloed van virtual reality op klantengedrag is. Hij verkent in hoeverre de toepassing van virtual reality organisaties kan helpen om toeristische consumptie duurzamer te maken. Naast onderzoeker bij ETFI is Jörg ook docent bij de HBO-opleiding Tourism Management aan NHL Stenden Hogeschool.

Ervaring

Jörg is expert op het gebied van strategische analyses en strategische positionering voor toeristisch-recreatieve organisaties. Hij weet organisaties te ondersteunen bij hun strategische besluitvorming. Dit doet hij onder andere door te meten wat de impact van technologie is op actuele toeristisch-recreatieve vraagstukken. Goed onderzochte strategische keuzes zijn de basis voor langdurig concurrentievoordeel.

Stel uw vraag aan Jörg

Jörg kan de strategische positionering van uw toeristisch-recreatieve organisatie versterken.