Media

Informatie voor pers

Bent u een journalist of andere vertegenwoordiger van de media? Vragen en verzoeken kunnen worden ingediend bij de communicatieafdeling van Stenden ETFI.

Algemene contactgegevens Stenden ETFI 

Bezoekadres: 
Rengerslaan 8
8917 DD  Leeuwarden

Postadres: 
Postbus 1298
8900 CG  Leeuwarden