Fryslân 2030: Fryslân Futures Lab

Door middel van onze unieke scenarioplanning werkwijze ontwikkelen wij een toekomstbestendig netwerk voor de provincie Fryslân. Hierdoor kan de provincie op een cyclische wijze een verhaal opbouwen voor Fryslân 2030 gebaseerd op strategische ontwikkelingspunten voor de langere termijn.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen

  • Aanwijsbare trends en ontwikkelingen in de vorm van een cyclisch vormgegeven dialoo
  • Structureel netwerk van deelnemers uit verschillende domeinen dat het verhaal deelt en actueel houdt
  • Provincie Fryslân leert om veerkrachtig en adaptief te zijn en wordt een hedendaagse organisatie

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.