Verkenning ambities vaarrecreatie Holwerd aan Zee

Het project Holwerd aan Zee komt steeds dichterbij realisatie. Met het aan te leggen kweldermeer wordt Holwerd aan Zee interessant voor toeristen en in het bijzonder vaarrecreanten van zowel de Waddenzee als binnenwater. Echter, is tot op heden nog onvoldoende duidelijk welke ambities er liggen op het gebied van vaarrecreatie. Dit terwijl er momenteel al wel concrete keuzes gemaakt moeten worden over fysieke ingrepen en de daarmee gemoeide investeringen en kosten. Daarom voeren wij een verkennende studie uit naar het ambitieniveau van de vaarrecreatie als onderdeel van het project Holwerd aan Zee.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen

  • Inzicht in de behoefte en interesse van de huidige en potentiële vloot die vaart op de Waddenzee ter hoogte van Holwerd
  • Inzicht in de behoefte en interesse van de huidige en potentiële vloot die richting Dokkum vaart, om vanuit Dokkum via de Holwerter Feart naar Holwerd te varen
  • Nieuwe kennis over hoe deze vloot er uitziet (boten, ontwikkelingen, voorzieningen en bestedingen)
  • Bouwsteen die input vormt voor het grotere Programma van Eisen

Stel uw vraag aan Jasper

Jasper is expert op het gebied van datawetenschap in toerisme.