27 labs doorgelicht: succesvolle Living Labs bekend

Veel onderwijsinstellingen participeren tegenwoordig, samen met het werkveld en de overheid in zogenaamde living labs. In deze labs werken studenten, veelal onder begeleiding van een docent of coach, aan echte opdrachten vanuit het werkveld.

Triplehelix-verband onderwijs, ondernemers en overheden

Het doel van deze living labs is meerledig: bedrijven komen tot productinnovaties, studenten leren het werkveld kennen, er wordt van elkaar geleerd door gezamenlijke kennisagenda’s en de regio wordt versterkt doordat er wordt gewerkt aan actuele regionale thema’s.

Ons unieke onderzoek naar de do’s en don’ts van Living Labs

Maar hoe zet je een living lab op en wat zijn nu de do’s en don’ts? Onderzoekers van CELTH namen 27 living labs onder de loep en kwamen tot mooie bevindingen. Ton Vermeulen van NRIT sprak met onze leisure expert Martin Groters en Kalina Mikolajczak-Degrauwe van Hogeschool Zeeland.

Lees het interview met NRIT Media over succesvolle living labs en download onze infographic met de belangrijkste onderzoeksresultaten.

1 å