Is toeristische drukte te voorspellen met data?

Voorspelmodellen zijn een grote belofte als het gaat om het inschatten van toeristische druk op bestemmingen. Zij kunnen helpen bij het beter inschatten waar bezoekersstromen (als indicatoren van toerismedrukte) van verblijfs- en dagbezoekers (op nationaal-, regionaal- en lokaalniveau) mogelijk drukte gaan opleveren.

Nieuw voorspelmodel toerismedrukte

Ondanks deze potentie laat de praktijk tot op heden zien dat veel onderzoeken zich beperken tot veelal adhoc en beschrijvend en verklarend onderzoek. Een voorspellend model is een volgende stap in de datavolwassenheid van de toeristisch-recreatieve sector, maar is nog vrijwel onontgonnen gebied. Samen met NBTC, CBS en CELTH proberen wij om een stap te zetten in deze richting door:

  • verkennen wat er mogelijk is (literatuuronderzoek)
  • uitvoeren van een drietal experimenten om te achterhalen of, en hoe, voorspelmodellen beleidsmakers kunnen helpen.

Samenwerking en bundelen van kennis

Dit project maakt onderdeel uit van het Data en Development Lab, waarbij CELTH samen met het CBS en NBTC de handen ineen heeft geslagen om te experimenten met data en informatie ten behoeve van de vrijetijdsector. Voor dit project werken wij samen met het Kenniscentrum Kusttoerisme en wordt er intensief samengewerkt met de data experts van DataFryslân en het lectoraat ‘Data Science’ van de Hogeschool Zeeland.

Neem contact op met Jasper om meer te weten te komen over deze unieke combinatie van kennis over vrije tijd & toerisme en technische kennis rondom modelleren.

1 å

Stel uw vraag aan Jasper

Jasper is expert op het gebied van datawetenschap in toerisme.