Hoe ziet over 30 jaar recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied eruit?

Sinds 2019 zijn wij betrokken bij een project dat zich richt op de toekomst van recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied (inclusief randmeren en Zwarte Meer). Het project wordt geleid door SWECO en wordt uitgevoerd in opdracht van het bestuurlijk Platform IJsselmeergebied in 2050. Het project wordt uitgevoerd in het kader van de Agenda IJsselmeergebied 2050. Het projectteam bestaat vertegenwoordigers van de omliggende provincies (Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Fryslân), SWECO en het ETFI.

IJsselmeergebied 2050: toekomstbestendige toeristische bestemming

Om 30 jaar vooruit te kunnen denken, vormen scenario’s een bruikbaar hulpmiddel. Met behulp van scenario’s wordt geëxploreerd hoe recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied er in een extreme maar plausibele situatie in 2050 uit zouden kunnen zien. Vervolgens dienen de scenario’s als inspiratie voor het ontwerpen van een visie die de basis gaat vormen voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme in het gebied. Wij zijn betrokken om het scenarioplanningstraject te ontwerpen en te begeleiden.

4 toekomstscenario’s voor recreatie en toerisme in het gebied

Tijdens de eerste maanden van 2020 zijn op basis van een expertsessie met het platform IJsselmeer en verschillende feedbackrondes vier scenario’s ontwikkeld: Palm Island, Waterarena, Nieuwste Wildernis en Archipel. JAM Visual Thinking heeft de gesprekken tijdens de expertsessie vertaald in een visualisatie van elk scenario’s. De scenario’s worden ingekaderd door twee factoren waarvan de experts in 2050 de meeste invloed verwachten op recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied en die ze tegelijkertijd als het meest onzeker beschouwen. De onzekerheid wordt uitgedrukt en begrensd door twee voor 2050 plausibele extremen: klimaatverandering en opgave waterveiligheid (beheersen of beheersing loslaten) en beleving (individualistisch/hedonistisch of collectief/milieubewust).

Conferentie om ontwikkelpad naar de toekomst uit te werken

Een virtuele conferentie staat gepland op 20 mei. Hier worden de scenario’s als inspiratie gebruikt om samen met alle betrokken publieke en private partijen en belanghebbenden de kernwaarden van het gebied te benoemen en om een toekomstbeeld te schetsen voor recreatie en toerisme in het IJsselmeergebied in 2050. Na de IJsselmeerdag zal het toekomstbeeld samen met de betrokken overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties voor elke deelregio worden uitgewerkt in een specifiek ontwikkelpad naar de toekomst: Noord-Holland Noord, Metropoolregio Amsterdam – MRA, Randmeren, Friesland en Overijssel/Flevoland (Noordoostpolder en Urk).

1 å

Stel uw vraag aan Albert

Albert kan u voorbereiden op de toekomst.