Bezoekersonderzoek toerisme in Leeuwarden

Voor de gemeente Leeuwarden zetten wij een monitorsysteem op waarmee bezoekersstromen naar de binnenstad van Leeuwarden structureel kwantitatief en kwalitatief worden gemeten. Hierdoor kan de gemeente Leeuwarden de vitaliteit van de binnenstad vergroten en de effectiviteit van het marketingbeleid meten.

Dit onderzoeksproject loopt nog.

Voordelen

  • Kwalitatieve dataverzameling van bezoekerskenmerken, bezoekfrequentie, bezoekkenmerken en effectiviteit van de marketingcampagne
  • Structurele meting verspreid over voorseizoen, hoofdseizoen en naseizoen
  • Uitgebreide analyse van het bezoekersprofiel en de kenmerken van het bezoek
  • Vergelijking van bezoekersonderzoek tussen de drie seizoenen

Stel uw vraag aan Ben

Ben vertelt u graag meer over natuurtoerisme en vogelspottoerisme.