Onderzoek naar de integratie van toerismebeleid in sectorale beleidsmaatregelen vanuit bestuurlijk perspectief

Een vergelijkende analyse van vier Europese stedelijke bestemmingen.

Bernadett richt zich voor haar doctoraatsonderzoek aan de Universiteit van Glasgow op een kritische analyze rondom het beheer van stedelijk toerisme in vier Europese stadsbestemmingen. Haar doel is om een geoptimaliseerd bestuurskader te ontwikkelen dat zorgt voor de effectieve integratie van beleidsontwerp en –implementatie voor toerisme in stedelijke gebieden.

Aanleiding

De horizontale, verticale en sectorale fragmentatie vormt vaak een belemmering voor de totstandkoming van toerismebeleid dat effectief kan bijdragen aan duurzame stedelijke ontwikkeling. Het is essentieel om bestaande bestuurskaders te herzien om beter te begrijpen in hoeverre deze kaders de complexiteit van toeristische ontwikkeling aanpakken en om manieren te vinden om het ontwerp en de uitvoering van toerismebeleid te optimaliseren.

Probleemoplossing

Toerisme raakt steeds meer verweven met het alledaagse stadsleven. Daarom kan het niet los van andere aspecten worden behandeld. Er is behoefte aan betrokkenheid van toerismeonderzoekers die zich verdiepen in stedelijke theorieën en aan erkenning van het belang van de sector door beleidsmakers, zodat toerisme een prominentere plaats krijgt op de stedelijke agenda.

Begeleiders:
Aanpak

Bernadett’s doctoraatsonderzoek maakt gebruik van een kwalitatieve aanpak.

Dit onderzoeksproject loopt vanaf oktober 2020

Stel uw vraag aan Bernadett

Bernadett kan u helpen met strategische bestemmingsontwikkeling.