Willen toeristen beter terugbouwen?

De COVID-19-pandemie heeft de verbondenheid van de verschillende subsectoren binnen reizen en toerisme aangescherpt zowel de impact die de industrie heeft op andere economische sectoren. Door de pandemie zijn tal van trends en ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Het is duidelijk dat bepaalde veranderingen nodig zijn om onze industrie veerkrachtiger en duurzamer te maken.

Reizen en toerisme opnieuw opbouwen

Hoewel velen de tijdelijke stop zien als een kans om reizen en toerisme op een meer inclusieve manier weer op te bouwen, vragen anderen zich af of het überhaupt mogelijk is. De aanbodzijde is ongetwijfeld druk bezig geweest met het vinden van alternatieve manieren. De inspanningen omvatten bijvoorbeeld de herziening van de huidige juridische- en belastingstelsels en bestaande bestuursstructuren, het gebruik van technologie in bedrijfsoplossingen en de ontwikkeling van duurzame alternatieven. Veel van de leidende internationale/multilaterale organisaties pleiten voor “Building Back Better”. Er is zeker veel te doen. Vooral met betrekking tot de onderliggende oorzaken die het toerisme altijd hebben belet om duurzame ontwikkeling te bereiken. Deze fundamentele kwesties zijn onder meer verticale, horizontale en sectorale versnippering, botsende agenda’s, verkeerde afstemming van prioriteiten en gebrek aan vertrouwen en samenwerking.

Onbeantwoorde vragen die “Building Back Better” kunnen belemmeren

Het aanpakken van deze problemen vereist een aanzienlijke inspanning. Hoewel er de afgelopen maanden nieuwe ideeën en oplossingen zijn ontstaan, blijven er enkele vragen onbeantwoord:

  • Waar is de consument in dit proces?
  • Willen toeristen beter terug bouwen?
  • Kunnen we volledige naleving van het “nieuwe normaal” verwachten?
  • Kiezen toeristen voortaan voor duurzame alternatieven?
  • Zijn ze meer bereid om hun ecologische voetafdruk te compenseren dan voorheen?

Onderzoek naar duurzaam reisgedrag na COVID-19

Tot nu toe waren de meeste enquêtes over het reisgevoel in verband met de COVID-19-pandemie gericht op reisintenties, boekingsgedrag en risicopercepties. Het is cruciaal om deze aspecten te begrijpen en de vraag naar reizen te voorspellen, zodat de zaken kunnen worden hervat. Het gebrek aan aandacht voor de mogelijke verandering in de houding en het gedrag van duurzaam reizen aan de vraagzijde is echter zeer verrassend. Zonder de reizigers is het onwaarschijnlijk dat de transformatie waar velen op hopen ooit zal plaatsvinden.

Ik denk dat het essentieel is om inzichten te krijgen in de impact van de COVID-19-pandemie op de houding van toeristen, het potentiële en daadwerkelijke duurzame reisgedrag, de waarschijnlijke kloof tussen houding en gedrag, en tussen bewustzijn en houding. Bij ETFI is één van onze huidige doelen het verkrijgen van empirisch bewijs om de bovenstaande vragen te beantwoorden. We nodigen u uit om uw mening en inzichten met ons te delen en onze website te volgen voor nieuwe informatie over dit onderwerp.

1 å

Stel uw vraag aan Bernadett

Bernadett kan u helpen met strategische bestemmingsontwikkeling.