Ben Wielenga

Duurzaam toerisme
Vogelspottoerisme

Ben is als onderzoeker gespecialiseerd in natuurtoerisme met de nadruk op vogelspottoerisme als een potentiële sector voor de ontwikkeling van toerisme. Ben behaalde zijn mastergraad in Culturele Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn werk voor ETFI, werkt Ben als docent bij NHL Stenden Hogeschool.

Functie

Ben verricht praktijkgericht onderzoek voor overheidsorganisaties en ondernemers die actief zijn in de vrijetijdsindustrie. Hij is gespecialiseerd in natuurtoerisme met de nadruk op vogelspottoerisme als een potentiële sector voor toerismeontwikkeling en management. Ook zorgt Ben ervoor dat studenten van de bacheloropleiding Tourism Management van NHL Stenden Hogeschool meer te weten komen over toekomstonderzoek en scenarioplanning door hen te betrekken bij de onderzoeksprojecten van ETFI.

Ervaring

Ben behaalde zijn mastergraad in Culturele Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richtte zich op het samengaan van architectuur en natuur in gebouwde objecten met als doel om verantwoord toerisme in natuurgebieden te ontwikkelen en te managen. Tijdens zijn professionele carrière voerde Ben tientallen klanttevredenheidsonderzoeken, trend studies, haalbaarheidsstudies en monitoringsonderzoeken uit.

Ben Wielenga werkte mee aan deze projecten

Verbinden van duurzame groei en natuurbescherming

Bezoekersonderzoek toerisme in Leeuwarden

Toekomstbestendige living labs

Ontdek alle projecten

Ben Wielenga schreef deze blogs

Hoe geven wij studenten de kans om de toekomst van toerisme vorm te geven?

18 december

Al tien jaar is ETFI onderdeel van NHL Stenden’s Leisure & Tourism Academie. Daarmee zijn wij onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. Zo aan het eind van het jaar is het tijd om de balans op te maken. In dit geval: wat is onze (structurele) inbreng in het onderwijs? In deze blog gaan we kort in op hoe wij studenten meenemen in de wereld van toeristisch onderzoek.

Worden transformatieve belevingen het ‘nieuwe normaal’?

24 september

De beleveniseconomie werd voor de coronapandemie ook al steeds vaker verstrekt door betekenisvolle of transformatieve belevingen. Een term die organisaties steeds meer de mogelijkheid geeft om zich te onderscheiden van de concurrentie, vooral in een verzadigde markt van belevingen. Transformatie richt zich op het realiseren van persoonlijke ambities, doelen, groei en het scheppen van een leerklimaat. Het aanbieden van gepersonaliseerde, interactieve en authentieke ervaringen is hierin het toverwoord. Soms is dat één, maar meestal meerdere betekenisvolle ervaringen die leiden tot emotie, veranderend tijdsbesef, verhoogde focus en concentratie, betrokkenheid van alle zintuigen en uiteindelijk mogelijk veranderd gedrag en een andere kijk naar de wereld tot stand kan brengen.

De rol van architourism in natuurgebieden

08 april

Onze duurzaam toerisme expert Ben Wielenga heeft zijn onderzoek naar de rol van architourism in bestemmingsontwikkeling en -management in natuurgebieden onlangs succesvol afgerond. Hierin werd het in april 2019 geopende Vogelobservatorium Tij als case bestudeerd en verschillende bij het bouwwerk betrokken partijen geïnterviewd. Simpel gezegd is architourism een concept waarbij het zien van gebouwen en architectonische bouwwerken de belangrijkste motivatie is voor toeristen.

Ontdek alle blogs

Stel uw vraag aan Ben

Ben vertelt u graag meer over natuurtoerisme en vogelspottoerisme.