Waddengastronomie monitoring ondernemers

ETFI voerde onderzoek uit onder ondernemers in het Waddengebied. Dit is gedaan voor het Waddengastronomie project, waarin diverse partijen streven naar het vestigen van een culinaire traditie in het Nederlandse Waddengebied. Het doel was om te ontdekken of ondernemers streekproducten in hun dagelijkse bedrijfsvoering gebruiken, dit graag zouden willen doen, of juist niet. Het onderzoek richtte zich op de redenen voor hun keuzes, de doelstellingen die ze hebben met betrekking tot streekproducten, eventuele belemmeringen die ze ervaren en het belang van samenwerkingen met betrekking tot streekproducten.

Aanleiding

De aanleiding voor dit project was het opzetten van een culinaire traditie in het Waddengebied.

Probleemoplossing

Dit project droeg bij aan het onthullen van de bekendheid van ondernemers in het Waddengebied met streekproducten en hun ervaringen hiermee. De verkregen informatie en inzichten dienen als waardevolle bouwstenen die het grotere Waddengastronomie project verrijkten.

Het projectteam bestond uit:
  • Ben Wielenga: opzet onderzoek en uitvoering analyse
  • Anke Arts: algeheel projectleider Waddengastronomie project NHL Stenden. Ben stemde het onderzoek af met Anke en overlegde op regelmatige basis met haar over voortgang en resultaten.
  • Jan van den Einde: verzorgde het veldwerk vanuit Veldwerk Optimaal.

Dit onderzoeksproject heeft gelopen van mei 2022 tot december 2022

Stel uw vraag aan Ben

Ben vertelt u graag meer over natuurtoerisme en vogelspottoerisme.