Governance toolkit voor de ontwikkeling van nationale parken

Binnen het programma Nationale Parken van Wereldklasse, geïnitieerd door het ministerie van Economische Zaken, heeft het expertteam “Governance” behoefte aan een overzicht en analyse van governancemodellen voor gebiedsontwikkeling. De nadruk wordt gelegd op plekken met een bijzondere en beschermde status zoals nationale parken. De modellen lopen uiteen van statische modellen (categorieën, typen, etc.) tot dynamische modellen (groeimodel, leermodel, etc.). Gezamenlijk vormt dit overzicht de “governance toolkit”.

De scan biedt een overzicht van een potentiële inrichting van governance systemen in nationale parken. Om de ware complexiteit van governance te omvatten, is de rol van experts op dit gebied cruciaal.

Voordelen

  • Overzicht van en inzicht in actuele governance modellen voor gebiedsontwikkeling
  • Modellen die toepasbaar zijn om tot synergie te komen tussen enerzijds behoud en bescherming van ruimtelijke kwaliteiten en anderzijds tussen toeristisch en recreatief (mede)gebruik
  • Inzichten zijn breder toepasbaar voor gebieden met bijzondere, beschermde status zoals UNESCO World Heritage sites, Geoparken, Nationale Landschappen

Uitkomsten

  • De governance scan is een handig instrument om te bepalen:
  • Waar een Nationaal Park op dit moment staat
  • Waar een Nationaal Park mogelijk zou willen staan
  • Welke stappen dienen te worden gezet
  • Welke keuzes dienen te worden gemaakt

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.