Post-COVID scenario’s: Vier scenario’s voor de toekomst van de bezoekerseconomie

De bezoekerseconomie in Nederland en elders in de wereld stond voor een ongekende uitdaging met de opkomst van COVID-19. Vanaf de eerste tekenen van het virus in China in december 2019 tot aan de snelle verspreiding over alle continenten, ontstond een wereldwijde pandemie die haar weerga niet kende. In een poging de verspreiding van het virus te beperken en de gezondheidszorg ruimte te geven, kondigden landen wereldwijd zogenaamde lockdowns af. Het sociale leven werd lamgelegd, met als direct gevolg dat de wereldeconomie piepend tot stilstand kwam, met de bezoekerseconomie als zwaarst getroffen sector. Deze ingrijpende impact heeft geleid tot diepe onzekerheden over de toekomst van de sector.

Aanleiding

Met het abrupt aflassen van evenementen, (inter)nationaal reizen en het niet meer mogen samenkomen in groepen, werd het openbaar vervoer lamgelegd, bleven vliegtuigen aan de grond en ontstond hiermee een complete ineenstorting van omzet voor toeristische-recreatieve bedrijven en de horeca. Faillissementen lagen op de loer en een groeiende werkloosheid hing als een dreigende schaduw boven de branche. De vraag hoelang het virus en de crisis zou blijven hangen, zorgde voor angst en onzekerheid (vooral omdat een helder toekomstperspectief ontbrak).

Probleemoplossing

Dit project omvatte een scenariostudie die het begin markeert van een eerste stap binnen een ontwikkelingsproces. Ons doel is dat deze studie als fundament kan dienen voor een gesprek tussen betrokkenen in de bezoekerseconomie. We streven ernaar dat dit gesprek leidt tot diepgaandere verkenningen van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Hiermee wordt een breed gedragen perspectief ontwikkelt dat niet alleen inspirerend is, maar ook als leidraad dient om bestaande trajecten kritisch te evalueren en eventueel nieuwe wegen in te slaan.

Het onderzoeksteam bestond uit de volgende onderzoekers:
 • Guido Aerts, programma manager CELTH, Breda University of Applied Sciences
 • Jorrit Bijl, programma manager CELTH, Kenniscentrum Kusttoerisme, HZ University of Applied Sciences
 • Elena Cavagnaro, lector sustainability in hospitality and tourism, Academic of International Hospitality Research, NHL Stenden Hogeschool
 • Akke Folmer, docent-onderzoeker Academie Leisure & Tourism, NHL Stenden Hogeschool
 • Stefan Hartman, directeur European Tourism Futures Institute, NHL Stenden Hogeschool
 • Jasper Heslinga, programma manager CELTH & senior onderzoeker, European Tourism Futures Institute, NHL Stenden Hogeschool
 • Jeroen Klijs, lector social impacts of tourism, Breda University of Applied Sciences
 • Diana Korteweg Maris, Kenniscentrum Kusttoerisme, HZ University of Applied Sciences
 • Erwin Losekoot, lector hospitality studies, Academic of International Hospitality Research, NHL Stenden Hogeschool
 • Albert Postma, lector scenarioplanning, European Tourism Futures Institute, NHL Stenden Hogeschool
 • Menno Stokman, directeur CELTH
Aanpak

Met dit project, streefde CELTH ernaar om bestemmingen, bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de bezoekerseconomie te ondersteunen bij het schetsen van een perspectief. Dit perspectief dient als leidraad voor het ontdekken van nieuwe richtingen, waardoor zij vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden na de uitdagen van de COVID-19-crisis. Onderzoekers van het ETFI waren verantwoordelijk voor de gehele output. Diverse experts uit en via het CELTH-netwerk zijn betrokken geweest gedurende het proces en bij de interactieve werkvormen die zijn inzet om input bij hen op te halen.

Resultaten

Onze inspanningen hebben geresulteerd in vier toekomstperspectieven voor de bezoekerseconomie in het post-COVID-19-tijdperk. Dit heeft geleid tot een populaire publicatie dat een breed lezerspubliek heeft aangetrokken. Het wordt niet alleen gelezen, maar ook actief gebruikt, wat heeft geleid tot talloze presentaties en workshops. Een waardevolle bron voor diverse sectoren over de hele wereld, lees ‘m hier!

Dit onderzoeksproject is reeds beëindigd

Stel uw vraag aan Jasper

Jasper is expert op het gebied van datawetenschap in toerisme.