Toeristische informatie voor de toekomst

In het domein van toerisme, recreatie en vrije tijd groeit de dringende behoefte aan effectieve monitoring en waardevolle data. Overheden, ondernemers, marketing orgnisaties en terrein beherende organisaties streven ernaar meer data-gedreven te werken. Deze wens komt voort uit het willen leggeven van een solide, duurzame verbinding tussen hun aanbod, de marktvraag en de omgeving waarin de activiteiten plaatsvinden. Ondanks deze ambitie blijven de beschikbaarheid, kwaliteit en bruikbaarheid van data vaak een uitdaging.

Aanleiding

Dat de beschikbaarheid, kwaliteit en bruikbaarheid verre van optimaal is, zorgt ervoor dat er keuzes worden gemaakt op basis van ontbrekende informatie. De behoefte vanuit Provincie Fryslân, maar ook vanuit partners in het werkveld, naar inzichten die partijen in het gastvrijheidsdomein nodig hebben, is dan ook enorm groot.

Probleemoplossing

Dit project voorziet in deze inzichten. Deze dienen als belangrijke sturingsinformatie, om gedegen keuzes te maken ten aanzien van de toekomst. Het draagt bij aan het voorkomen van negatieve effecten op de sectorenontwikkeling en bevordert een gebalanceerde vorm van toerisme en recreatie die in overeenstemming is met de leefomgeving, omgevingskwaliteiten en gemeenschappen.

Het projectteam bestaat uit:

In het project wordt samengewerkt met Planbureau Fryslân, Merk Fryslân en DataFryslân. Studenten worden betrokken bij diverse onderdelen van het project, zowel direct via opdrachten in als indirect via (gast)colleges.

Aanpak

Het projectteam fungeert als de dynamische ‘kennismotor’, waarbij we actief de vragen en behoeften uit het werkveld verzamelen. Onze rol omvat het identificeren van oplossingen en het vertalen van gegevens naar heldere sturingsinformatie. Ons werkteam bestaat uit het Fries Sociaal Planbureau, dat de projectleiding op zich neemt, Merk Fryslân dat zich bezighoudt met omgevingsmanagement en DataFryslân dat fungeert als datamanager. Deze samenwerking staat in directe verbinding met de Provincie Fryslân, met een specifieke focus op de opgave Cultuur en Gastvrijheidseconomie.

Resultaten

De resultaten van het projecten worden gepresenteerd in de monitor Gastvrij Fryslân. Verschillende aspecten binnen de gastvrijheid- en toerismesector zijn in beeld gebracht. Deze monitor vormt het fundament van betrouwbare informatie, gebaseerd op bestaande databronnen zoals CBS-data. Hiermee wordt een gedegen overzicht van de gastvrijheidseconomie in Fryslân gecreëerd. Ontdek hier vijf dynamische dashboards die inzicht bieden in bedrijven, bezoekers, bewoners, bestemmingen en beleid.

Dit onderzoeksproject loopt van april 2022 tot juni 2024

Stel uw vraag aan Stefan

Stefan kan u helpen een toekomtbestendige strategie te bepalen.